Chào mừng đến với INFINOX Limited

Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.

Sự bảo hộ của bạn sẽ bị mất
  • Bạn sẽ không chịu sự quản lý bởi các quy định của EU - MiFID II.
  • Do đó, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ theo quy định và luật pháp của EU.
Theo Quy định FSC, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sau:
  • Thực thi tốt nhất - Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và vì lợi ích cao nhất của khách hàng bao gồm cả việc thực thi tốt nhất.
  • Tài khoản tách biệt - Tiền của bạn sẽ luôn được giữ trong một tài khoản tách biệt theo các quy tắc về Tiền của khách hàng của FSC.
  • Bảo vệ số dư - Chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm.

Chào mừng đến với INFINOX Limited

Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.

TIẾP TỤC
RỜI TRANG WEB

Giờ thị trường

Vui lòng tham khảo trang này để biết tất cả các cập nhật về giờ thị trường từ INFINOX.

Giờ thị trường

Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.

Giờ giao dịch được trích dẫn là GMT+2

December Holiday 2023

December Rollover 2023

December Holiday 2023

GMT+2 22 December 2023
Christmas Day
25 December 2023
Christmas Day
26 December 2023
Boxing Day
27 December 2023
Bank Holiday
29 December 2023
New Year
1 January 2024
New Year
2 January 2024
New Year
Forex Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
Crypto Currencues Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
US30 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
DJ30ft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
SPX500 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
US500 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
SP500ft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
NAS100 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USTECH Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
NAS100ft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
US2000 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
JPN225 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
UK100 Early Close 23:00 Closed Closed Late Open 03:00 Early Close 23:00 Closed Late Open 03:00
UK100ft Early Close 23:00 Closed Closed Late Open 03:00 Early Close 23:00 Closed Late Open 03:00
GER40 Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
GER40ft Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
EUSTX50 Early Close 23:00 Closed Closed Late Open 02:15 Early Close 23:00 Closed Late Open 02:15
FRA40 Early Close 23:00 Closed Closed Late Open 09:00 Early Close 23:00 Closed Late Open 09:00
ESP35 Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
HKINDEX Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
HKG33 Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
HK50ft Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
AUS200 Early Close 07:30 Closed Normal Normal Early Close 23:00 Closed Normal
CHINA50 Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
CHINA50ft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDX Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
VIX Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
SA40 Early Close 13:00 Closed Closed Normal Normal Closed Normal
BVSPX Normal Closed Normal Normal Closed Closed Normal
GOLD Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
GOLDft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
SILVER Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
SILVERft Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
XPDUSD Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
XPTUSD Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
UKOUSD Early Close 22:00 Closed Normal Normal Early Close 22:00 Closed Normal
UKOUSDft Early Close 22:00 Closed Normal Normal Early Close 22:00 Closed Normal
USOUSD Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
CL-OIL Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
NG Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
GAS Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
Gasoil Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
Copper Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
Cotton Normal Closed Early Closed 14:30 Normal Normal Closed Normal
OJ Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
Cocoa Normal Closed Early Closed 14:30 Normal Normal Closed Normal
Coffee Normal Closed Early Closed 14:30 Normal Normal Closed Normal
Sugar Normal Closed Early Closed 14:30 Normal Normal Closed Normal
Soybean Normal Closed Early Closed 16:30 Normal Normal Closed Late Open 16:30
Wheat Normal Closed Early Closed 16:30 Normal Normal Closed Late Open 16:30
USDBRL Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDTRY Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDCLP Closed Normal Normal Normal Normal Closed Normal
USDCOP Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDINR Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDTWD Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDIDR Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDKRW Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
USDTHB Early Close 17:00 Closed Normal Normal Normal Closed Normal
US shares Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
EU Shares Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
UK Shares Early Close 14:30 Closed Closed Normal Early Close 14:30 Closed Normal
ETF Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
FGBL Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
FGBM Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
FGBX Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
FGBS Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
FLG Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal
FEI Normal Closed Closed Normal Normal Closed Normal
TY Normal Closed Normal Normal Normal Closed Normal

December Rollover 2023

Ký hiệu Mô tả Ngày đáo hạn Hợp đồng hiện tại Hợp đồng tiếp theo
FGBX Euro – BUXL Futures 2023-12-01 FGBXZ3 FGBXH4
FGBS Euro – Schatz Futures 2023-12-01 FGBSZ3 FGBSH4
FGBL Euro – Bund Futures 2023-12-05 FGBLZ3 FGBLH4
FGBM Euro – BOBL Futures 2023-12-05 FGBMZ3 FGBMH4
DJ30ft DJ30 Future 2023-12-12 US 30 – Dec 2023 US 30 – Mar 2024
GER40ft Germany 40 Future 2023-12-12 Germany 40 – Dec 2023 Germany 40 – Mar 2024
SP500ft SP500 Future 2023-12-13 US SPX 500 – Dec 2023 US SPX 500 – Mar 2024
UK100ft UK100 Index Future 2023-12-13 UK 100 – Dec 2023 UK 100 – Mar 2024
FEI EURIBOR Futures 2023-12-14 FEIZ3 FEIH4
NAS100ft NAS100 Future 2023-12-14 US NDAQ 100 – Dec 2023 US NDAQ 100 – Mar 2024
CL-OIL Crude Oil West Texas Future 2023-12-15 Crude Oil West Texas – Jan 2024 Crude Oil West Texas – Feb 2024
USDX US dollar index 2023-12-15 US Dollar Index – Dec 2023 US Dollar Index – Mar 2024
VIX Volatility 2023-12-19 Volatility Index – Dec 2023 Volatility Index – Jan 2024
UKOUSDft Brent Oil Future 2023-12-21 Crude Oil Brent – Feb 2024 Crude Oil Brent – Mar 2024
CHN50ft CHINA50 Future 2023-12-22 China A50 – Dec 2023 China A50 – Jan 2024
HK50ft Hong Kong 50 Future 2023-12-27 Hong Kong 50 – Dec 2023 Hong Kong 50 – Jan 2024

Khai thác Sức mạnh của INFINOX trong 3 bước đơn giản

1

Đăng ký

Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của bạn để thiết lập

2

Nạp tiền

Gửi tiền của bạn vào tài khoản giao dịch của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi

3

Giao dịch

Tận dụng cơ hội tiếp theo

Khai thác Sức mạnh của INFINOX trong 3 bước đơn giản

Khách hàng của chúng tôi nói gì

Điều tôi thích nhất là Infinox...

Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất là Infinox có một trong những bộ phận hỗ trợ khách hàng tốt nhất, họ trả lời quá nhanh và họ cũng đã liên hệ trực tiếp với tôi trên whatsapp. Tôi thích nó. Ngoài ra, mạng xã hội IX là một thứ xứng đáng và tôi vẫn mới ở đây (một tháng) nhưng nhìn chung, đó là một trải nghiệm tốt cho đến bây giờ và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho đội ngũ infinox.

Ahmed Abouzid
Ngày 11 tháng 7 năm 2022

Điều kiện thương mại tuyệt vời.

Điều kiện giao dịch tuyệt vời.. chênh lệch không mở rộng quá mức bình thường trong thời gian có tin tức tác động cao... Hỗ trợ trực tiếp rất tuyệt.. Tôi sẽ tiếp tục giao dịch ở đây và gọi cho bạn bè về điều đó.. Không bất ngờ ..không có hoạt động đáng ngờ nào, không có thao tác nào.. Infinox thật tuyệt.. Tôi chỉ cho 4 sao vì tôi cần gửi email để hỗ trợ rút tiền, điều mà tôi không thích thú. Tôi sẽ có thể làm điều đó từ bảng điều khiển của mình..

ubokobong umo
Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Tốt nhất bạn có thể tìm thấy!

Tôi đã làm việc với Infinox được vài năm và chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Phản hồi của họ đối với các truy vấn của tôi thật đáng kinh ngạc và quy trình rút tiền siêu tốc của họ không ai sánh kịp. Người quản lý tài khoản của tôi, Moe sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp mọi thứ tôi cần và/hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Bạn có thể chắc chắn an toàn với những kẻ này. Tôi khuyên họ 1000%.

Clayton Diniz
Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Trung tâm đào tạo thật tuyệt vời

Trung tâm giáo dục là tuyệt vời. Tôi không có chút kiến ​​thức nào khi bắt đầu giao dịch với Infinox, nhưng họ thực sự đã giúp tôi tìm thấy con đường của mình trong thế giới này. Tuyệt vời, gấp 10 lần

Abdul-Ghaffar Safar
Ngày 22 Tháng Tư, 2022

cao hơn mức trung bình của ngành

Xin gửi lời cảm ơn tới nhà môi giới Infinox cho các nền tảng metatrader, đặc biệt là cho MT5. Giao dịch của tôi đòi hỏi phải có chuyên sâu về tính năng thị trường để theo dõi giá tốt nhất hiện có. Thực tế là bạn có thể thay đổi đòn bẩy là điều tuyệt vời. 1:1000 là hơi nhiều đối với tôi vào lúc này. Tôi nhanh chóng và dễ dàng chuyển sang 1:200 và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Najid Naif Sarraf
Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Dịch vụ khách hàng tốt nhất của Infinox mà tôi đã trải nghiệm từ trước đến nay_từ Lindelani.

Thật tuyệt khi trò chuyện với đại lý dịch vụ khách hàng của Lindelani_an Infinox. Cảm ơn cô ấy, Lindelani, vì khả năng giúp giải quyết vấn đề mà tôi gặp khó khăn liên quan đến tài khoản của mình.

Samuel Chukwu
Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Tôi là người mới ở đây

Tôi mới ở đây, nhưng tôi thích những gì tôi có ở đây. Người môi giới hóa ra là một đối tác rất tốt đối với tôi. Tôi đánh giá cao các điều kiện giao dịch của nó và quá trình giao dịch không tạo cơ sở để nghi ngờ bất cứ điều gì xấu.

Nawwaf Shams
Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Sản phẩm tốt

Tôi biết rõ thực tế là những sản phẩm tốt thường đắt hơn những sản phẩm khác cùng loại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng họ có thể giảm lãi suất một chút mà không ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của họ. Xét cho cùng, nếu làm như vậy, họ sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa - và điều đó có khả năng mở rộng lợi nhuận của họ với tư cách là một công ty nhiều hơn nữa. Một tình huống đôi bên cùng có lợi, bạn có nghĩ vậy không?

Margaret S.
Ngày 22 tháng 8 năm 2022

Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt

Vì mọi công ty CFD đều khác nhau về những thứ dành cho khách hàng của mình, tôi nghĩ rằng mọi thương hiệu nên cung cấp WebTrader độc đáo của mình. Infinox không có, và điều đó thật đáng tiếc. Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt xứng đáng có một nền tảng cho riêng mình.

Brent B.
23 Tháng Năm, 2022

Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Tôi đến với INFINOX mà không có kiến ​​thức gì, nhưng giờ đây, sau một năm giao dịch CFD, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. INFINOX chắc chắn đã tạo ra sự khác biệt lớn.

Jannie F.
Ngày 18 tháng 3 năm 2022

Tôi đã cho họ 4 sao

Ai cũng biết rằng Infinox có rất nhiều khách hàng, nhưng tôi vẫn mong họ trả lời tôi nhanh hơn một chút. Điều này xảy ra chủ yếu vào giờ cao điểm, nhưng ai cũng biết là có giờ cao điểm. Tôi hy vọng họ sẽ thuê thêm một số đại diện. Rốt cuộc, vấn đề về tốc độ trả lời là lý do duy nhất khiến tôi cho họ 4 sao chứ không phải 5...

Terry B.
Ngày 20 tháng 7 năm 2022

Có như vậy tốt đẹp và chuyên nghiệp

Trong một số giờ trong ngày, có vẻ như Infinox không có đủ đại diện cuộc gọi. Tôi ghét phải phàn nàn về trung tâm dịch vụ vì ở đó có những người rất tốt và chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ điều này nên được nói ra.

Harry A.
Ngày 25 Tháng Năm, 2022

tôi không có phàn nàn

Tham gia Infinox, tôi biết mình đang ở trong tay những người giỏi và chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi không phàn nàn gì về các giao thức bảo mật nặng nề của họ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng quy trình đăng ký hơi phức tạp và lâu hơn dự kiến

Keri E.
Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Xuất sắc - 4,4 trên 5 dựa trên 515 Đánh giá

Bạn cũng có thể quan tâm

Nâng cấp hoạt động giao dịch của bạn -- khám phá trải nghiệm INFINOX ngay hôm nay.

Nghiên cứu & Thông tin chi tiết

Nghiên cứu của chúng tôi sẽ trang bị cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Đào tạo

Được tuyển chọn đặc biệt dành cho các nhà giao dịch mới. Bộ đào tạo của chúng tôi là một bộ công cụ cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.

Trên báo chí

Theo kịp với những phát triển mới nhất tại INFINOX. Khám phá tất cả các tin tức và thông báo mới nhất của chúng tôi.