Upcoming product updates from INFINOX

Corporate Actions

Corporate Actions for week commencing 15/08/22

Region MT4/ MT5 Symbols IssueName Ex-date Amount per Share Currency Tax Rate Event ID
US IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 2022.08.09 1.65 USD 30.00 2661502
EU INGA ING Groep N.V. 2022.08.08 0.17 EUR 15.00 2440026
US VALE Vale do Rio Doce 2022.08.12 0.525046 USD 0.00 2664609
US HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2022.08.11 0.98 USD 30.00 2664085
US VISA VISA INC-CLASS A SHARES 2022.08.11 0.375 USD 30.00 2662114
US WMT WALMART INC 2022.08.11 0.56 USD 30.00 2450396
US SBUX STARBUCKS CORP 2022.08.11 0.49 USD 30.00 2634719
US EXXON EXXON MOBIL CORP 2022.08.11 0.88 USD 30.00 2662569
UK STAN STANDARD CHARTERED PLC 2022.08.11 0.04 USD 0.00 2656302
UK SHELL Shell PLC 2022.08.11 0.25 USD 0.00 2440037
UK RIO RIO TINTO PLC 2022.08.11 2.2163 GBP 0.00 2403464
UK BARC BARCLAYS PLC 2022.08.11 0.0225 GBP 0.00 2663237
UK AZN ASTRAZENECA PLC 2022.08.11 0.93 USD 0.00 2442997

Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi)

Nhóm dịch vụ khách hàng cao cấp của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý khách. Liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào

E-mail
E-mail
Trò chuyện
Trò chuyện
Điện thoại
Điện thoại
TeamViewer
TeamViewer