IX Intel - Nghiên cứu

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mọi thứ quý khách cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Các thông báo mới nhất

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

5 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

ECB sẽ là tâm điểm trong tuần này. Chúng tôi xem xét quy mô của các đợt tăng lãi suất mới nhất từ Ng (...)

Market Updates International News
Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

29 / tháng 8 / 2022

Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp là điểm nổi bật của một tuần bận rộn của dữ liệu cấp một. Chỉ số sả (...)

International News Market Updates
Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

5 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

ECB sẽ là tâm điểm trong tuần này. Chúng tôi xem xét quy mô của các đợt tăng lãi suất mới nhất từ Ng (...)

Market Updates International News
Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

29 / tháng 8 / 2022

Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp là điểm nổi bật của một tuần bận rộn của dữ liệu cấp một. Chỉ số sả (...)

International News Market Updates
Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

22 / tháng 8 / 2022

Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

Tin tức tuần này sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên sẽ tập trung vào các chỉ số Flash PMI của cá (...)

International News
Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

25 / tháng 7 / 2022

Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC sẽ rất quan trọng trong tuần này. Nhưng có rất nhiều thông bá (...)

International News What's New
Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

20 / tháng 6 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

Mặc dù tuần qua lịch kinh tế có ít biến động hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần chú ý nhiều điều. (...)

International News Financial Trading Market Updates
Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

22 / tháng 8 / 2022

Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

Tin tức tuần này sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên sẽ tập trung vào các chỉ số Flash PMI của cá (...)

International News
Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

25 / tháng 7 / 2022

Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC sẽ rất quan trọng trong tuần này. Nhưng có rất nhiều thông bá (...)

International News What's New
Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

20 / tháng 6 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

Mặc dù tuần qua lịch kinh tế có ít biến động hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần chú ý nhiều điều. (...)

International News Financial Trading Market Updates
Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

5 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

ECB sẽ là tâm điểm trong tuần này. Chúng tôi xem xét quy mô của các đợt tăng lãi suất mới nhất từ Ng (...)

Market Updates International News
Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

29 / tháng 8 / 2022

Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp là điểm nổi bật của một tuần bận rộn của dữ liệu cấp một. Chỉ số sả (...)

International News Market Updates
Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

5 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: ECB, RBA, BoX với một loạt tăng trưởng và lạm phát

ECB sẽ là tâm điểm trong tuần này. Chúng tôi xem xét quy mô của các đợt tăng lãi suất mới nhất từ Ng (...)

Market Updates International News
Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

29 / tháng 8 / 2022

Tuần tới: Trọng tâm hướng đến Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và PMI

Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp là điểm nổi bật của một tuần bận rộn của dữ liệu cấp một. Chỉ số sả (...)

International News Market Updates
1
2
3
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
2
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
3
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!