Chào mừng đến với INFINOX Limited

Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.

Sự bảo hộ của bạn sẽ bị mất
  • Bạn sẽ không chịu sự quản lý bởi các quy định của EU - MiFID II.
  • Do đó, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ theo quy định và luật pháp của EU.
Theo Quy định FSC, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sau:
  • Thực thi tốt nhất - Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và vì lợi ích cao nhất của khách hàng bao gồm cả việc thực thi tốt nhất.
  • Tài khoản tách biệt - Tiền của bạn sẽ luôn được giữ trong một tài khoản tách biệt theo các quy tắc về Tiền của khách hàng của FSC.
  • Bảo vệ số dư - Chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm.

Chào mừng đến với INFINOX Limited

Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.

TIẾP TỤC
RỜI TRANG WEB
RỜI TRANG WEB

Công cụ giao dịch

Sử dụng các công cụ tiên tiến cho các chiến lược giao dịch được thiết kế riêng và chuyên biệt.

Tại INFINOX, chúng tôi nhận ra rằng khách hàng cần các công cụ giao dịch phù hợp để xác định cơ hội và quản lý rủi ro khi họ giao dịch trên thị trường. Có thêm lợi thế cho hoạt động giao dịch của bạn bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp của chúng tôi.

VPS

Kết nối là yếu tố quan trọng nhất đối với khách hàng và Expert Advisors (EA).

INFINOX làm việc với 4XSolutions để cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng VPS được kết nối trực tiếp với máy chủ giao dịch của chúng tôi.

Độ trễ thấp & kết nối chéo

An ninh & bảo vệ đẳng cấp thế giới

Hỗ trợ 24 giờ

MQL4 & MQL5

Nền tảng MT4 và MT5 của bạn không chỉ là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ.

nó cũng đi kèm với nhiều công cụ và chức năng mà bạn có thể truy cập trực tiếp từ bên trong nền tảng của mình hoặc từ trang web MetaQuotes.

Tín hiệu giao dịch

Chỉ số

Cộng đồng

Sửa đổi tùy chỉnh

Bắt đầu với INFINOX trong 4 bước đơn giản

1

Đăng ký

Đăng ký trực tuyến để hoàn thành nhanh chóng và đơn giản đăng ký

2

Xác minh

Gửi cho chúng tôi bằng chứng nhận dạng và/hoặc địa chỉ để xác minh*Cần thiết cho giao dịch

3

Nạp tiền

Nạp tiền dễ dàng, nhanh chóng và an toàn để bắt đầu giao dịch

4

Giao dịch

Tận hưởng hơn 900 công cụ để giao dịch thông qua INFINOX

Bắt đầu với INFINOX trong 4 bước đơn giản

Khách hàng của chúng tôi nói gì