Giờ thị trường

Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.

Giờ giao dịch là GMT+3

June Holiday 2023

GMT+3 8 June 2023
Corpus Christi Day
12 June 2023
The King's Birthday
16 June 2023
Youth Day
19 June 2023
Juneteenth
22 June 2023
Dragon Boat Festival
23 June 2023
Dragon Boat Festival
US30NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
DJ30ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
SPX500NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
US500NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
SP500ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
NAS100NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
USTECHNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
NAS100ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
US2000NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
JPN225NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
UK100NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
UK100ftNormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
GER40NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
GER40ftNormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
EUSTX50NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
FRA40NormalNormalNormalNormalNormalNormal
ESP35NormalNormalNormalNormalNormalNormal
HKINDEXNormalNormalNormalNormalClosedNormal
HKG33NormalNormalNormalNormalClosedNormal
HK50ftNormalNormalNormalNormalClosedNormal
AUS200NormalLate Open 10:10NormalNormalNormalNormal
CHINA50NormalNormalNormalNormalNormalNormal
CHINA50ftNormalNormalNormalNormalNormalNormal
INDIA50NormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDXNormalNormalNormalNormalNormalNormal
VIXNormalNormalNormalEarly Close 18:30NormalNormal
SA40NormalNormalClosedNormalNormalNormal
BVSPXClosedNormalNormalNormalNormalNormal
GOLDNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GOLDftNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
SILVERNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
SILVERftNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
XPDUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
XPTUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
UKOUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
UKOUSDftNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
USOUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
CL-OILNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
NGNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GASNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GasoilNormalNormalNormalEarly Close 20:30NormalNormal
CopperNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
CottonNormalNormalNormalClosedNormalNormal
OJNormalNormalNormalClosedNormalNormal
CocoaNormalNormalNormalClosedNormalNormal
CoffeeNormalNormalNormalClosedNormalNormal
SugarNormalNormalNormalClosedNormalNormal
SoybeanNormalNormalNormalClosedNormalNormal
WheatNormalNormalNormalClosedNormalNormal
USDBRLNormalNormalNormalClosedNormalNormal
USDTRYNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDCLIPNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDCOPNormalClosedNormalClosedNormalNormal
USDINRNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDTWDNormalNormalNormalNormalClosedClosed
USDIDRNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDKRWNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDTHBNormalNormalNormalNormalNormalNormal
US shares NormalNormalNormalClosedNormalNormal
EU Shares NormalNormalNormalNormalNormalNormal
UK SharesNormalNormalNormalNormalNormalNormal
ETFNormalNormalNormalClosedNormalNormal
FGBLNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBMNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBXNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBSNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FLGNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FEINormalNormalNormalNormalNormalNormal
TYNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal

June Rollover 2023

Ký hiệu Mô tả Ngày đáo hạn Hợp đồng hiện tại Hợp đồng tiếp theo
FGBXEuro - BUXL Futures2023-06-02FGBXM3FGBXU3
FGBSEuro - Schatz Futures2023-06-02FGBSM3FGBSU3
FGBMEuro - BOBL Futures2023-06-06FGBMM3FGBMU3
FGBLEuro - Bund Futures2023-06-06FGBLM3FGBLU3
SP500ftSP500 Future2023-06-13US SPX 500 - Jun 2023US SPX 500 - Sep 2023
USDXUS dollar index2023-06-13US Dollar Index - Jun 2023US Dollar Index - Sep 2023
NAS100ftNAS100 Future2023-06-14US NDAQ 100 - Jun 2023US NDAQ 100 - Sep 2023
GER40ftGermany 40 Future2023-06-14Germany 40 - Jun 2023Germany 40 - Sep 2023
FEIEURIBOR Futures2023-06-15FEIM3FEIU3
DJ30ftDJ30 Future2023-06-15US 30 - Jun 2023US 30 - Sep 2023
UK100ftFTSE100 Index Future2023-06-15UK 100 - Jun 2023UK 100 - Sep 2023
CL-OILCrude Oil West Texas Future2023-06-16Crude Oil West Texas - Jul 2023Crude Oil West Texas - Aug 2023
VIXVolatility2023-06-20Volatility Index - Jun 2023Volatility Index - Jul 2023
SILVERftSilver Future2023-06-21Silver - Jul 2023Silver - Sep 2023
CHN50ftCHINA50 Future2023-06-23China A50 - Jun 2023China A50 - Jul 2023
HK50ftHong Kong 50 Future2023-06-27Hong Kong 50 - Jun 2023Hong Kong 50 - Jul 2023
UKOUSDftBrent Oil Future2023-06-28Crude Oil Brent - Aug 2023Crude Oil Brent - Sep 2023

Cập nhật giờ thị trường INDIA50

Ký hiệu Thời gian giao dịch(GMT+3)
Cocoa 12:45-20:30
Coffee12:15-20:30
Sugar11:30-20:00
GasoilMon: 02:00-24:00
Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00
GER40Mon-Thu: 03:15-24:00
Fri : 03:15-23:00
GER40ftMon-Thu: 03:15-24:00
Fri: 03:15-23:00
HK50ft04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
HKG33 (HKINDEX)04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
SA4009:30-18:30
CHN50ft04:00-11:30,12:00-23:45
UKOUSDMon: 02:00-24:00
Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00
BVSPX15:01-23:55
FEI04:00-24:00
FGBL03:15-24:00
FGBM03:15-24:00
FGBS03:15-24:00
FGBX03:15-24:00
FLG11:00-21:00
EU Shares11:05-19:30
UK Shares11:05-19:30
ESP3510:00-22:00
USDCLPMon: 15:50-Fri: 19:10
USDCOPMon: 17:00-Fri: 20:50
USDIDRMon: 04:00-Fri: 23:00
USDKRWMon: 03:00-Fri: 23:00
USDTWDMon: 03:10-Fri: 22:00

Lịch tiết kiệm ánh sáng ban ngày (EU, Vương quốc Anh)

Ký hiệu Thời gian giao dịch(GMT+3)
Gasoil Mon: 01:00-24:00
Tue-Fri: 03:00-24:00
Cocoa 11:45-20:30
Coffee 11:15-20:30
Sugar 10:30-20:00
UKOUSD Mon: 01:00-24:00
Tue-Fri: 03:00-24:00
ESP35 09:00-21:00
FGBL 03:15-23:00
FGBM 03:15-23:00
FGBX 03:15-23:00
FGBS 03:15-23:00
FLG 10:00-20:00
FEI 03:00-23:00
EU Shares 10:05-18:30
UK Shares 10:05-18:30

Cập nhật giờ thị trường INDIA50

Giờ giao dịch cũ (GMT+3) Giờ giao dịch mới (GMT+3) Ký hiệu Ngày có hiệu lực
Mon-Fri: 01:00-24:00 Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45
Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42
INDIA50 27 March 2023
1
2
3
Đăng ký
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của quý khách để thiết lập.
Tiền vốn
Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của quý khách và quý khách đã sẵn sàng.
Giao dịch
Hãy tận dụng cơ hội tiếp theo.

Khai thác Sức mạnh đến từ INFINOXtrong 3 Bước đơn giản

Khai thác Sức mạnh đến từ INFINOXtrong 3 Bước đơn giản

1
Đăng ký
Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến ngắn và xác minh tài khoản của quý khách để thiết lập.
2
Tiền vốn
Gửi tiền vào tài khoản giao dịch của quý khách và quý khách đã sẵn sàng.
3
Giao dịch
Hãy tận dụng cơ hội tiếp theo.

Đánh giá INFINOX | Lắng nghe ý kiến từ các khách hàng của chúng tôi

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Điều tôi thích nhất là Infinox...

Điều tôi thích nhất là Infinox có một trong những dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất thành thật mà nói, họ phản hồi cực nhanh và còn liên hệ trực tiếp với tôi trên whatsapp. ưng cái bụng. Ngoài ra, IX social rất đáng thử và tôi cũng mới tham gia (một tháng) nhưng nhìn chung, cho đến giờ vẫn là trải nghiệm tích cực và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất tới đội ngũ infinox.

Ahmed Abouzid
11/7/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Điều kiện giao dịch tuyệt vời.

Điều kiện giao dịch tuyệt vời.. chênh lệch giá không vượt mức bình thường trong thời điểm ra tin gây biến động lớn… Hỗ trợ trực tiếp thật tuyệt vời.. Tôi sẽ tiếp tục giao dịch tại đây và kể lại với bạn bè.. Không bất ngờ không có hoạt động đáng ngờ, không bị thao túng.. Infinox rất tuyệt.. Tôi chỉ cho 4 sao vì phải gửi email để yêu cầu hỗ trợ rút tiền, điểm này khiến tôi không hài lòng. Đáng lẽ ra tôi có thể làm điều đó từ bảng điều khiển của mình. Ngày trải nghiệm: 10/11/2022

ubokobong umo
10/11/2022

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Nền tảng tốt nhất bạn có thể tìm thấy!

Tôi đã tham gia Infinox được vài năm và chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì. Phản hồi của đội ngũ hỗ trợ cho các câu hỏi của tôi thật đáng kinh ngạc và quy trình rút tiền siêu tốc của nền tảng là số một. Người quản lý tài khoản của tôi, Moe sẽ nỗ lực hơn nữa để sắp xếp mọi thứ tôi cần và/hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Chắc chắn bạn sẽ an toàn với những người này. Tôi đề xuất với 1000%.

Clayton Diniz
20/9/2021

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

Trung tâm đào tạo thật tuyệt vời

Trung tâm đào tạo thật tuyệt vời. Tôi không có chút kiến thức nào khi bắt đầu giao dịch với Infinox, nhưng họ thực sự đã giúp tôi tìm thấy con đường của mình trong thế giới này. Tuyệt vời, 10 đỉm

Abdul-Ghaffar Safar
22/4/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

trên mức trung bình ngành

Xin gửi lời cảm ơn tới nhà môi giới Infinox cho các nền tảng metatrader, đặc biệt là cho MT5. Giao dịch của tôi đòi hỏi phải có chuyên sâu về đặc điểm thị trường để theo dõi giá tốt nhất hiện có. Việc bạn có thể thay đổi đòn bẩy thật tuyệt vời. 1:1000 là hơi nhiều đối với tôi vào lúc này. Rất nhanh chóng và dễ dàng, tôi đã chuyển sang 1:200 và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Najid Naif Sarraf
15/9/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Dịch vụ khách hàng tốt nhất của Infinox mà tôi từng trải nghiệm cho đến nay_ từ Lindelani

Thật tuyệt khi trò chuyện với Lindelani_một nhân viên dịch vụ khách hàng của Infinox. Xin vinh danh cô ấy, Lindelani, vì khả năng giúp giải quyết vấn đề khi tôi gặp khó khăn liên quan đến tài khoản của mình.

Samuel Chukwu
9/11/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi mới tham gia

Tôi mới tham gia, nhưng tôi thích những gì tôi có ở đây. Nhà môi giới hóa ra là một đối tác rất tốt đối với tôi. Tôi đánh giá cao các điều kiện giao dịch của nền tảng và quá trình giao dịch không cho ta cơ sở để nghi ngờ bất cứ điều gì xấu.

Nawwaf Shams
20/10/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Sản phẩm tốt

Tôi nhận thức rõ thực tế là những sản phẩm tốt thường đắt hơn những sản phẩm khác cùng loại. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có thể giảm lãi suất một chút mà không ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của nền tảng. Xét cho cùng, nếu làm như vậy, họ sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa - và điều đó có khả năng mở rộng lợi nhuận của họ nhiều hơn nữa với tư cách là một công ty. Một tình huống đôi bên cùng có lợi, bạn có nghĩ vậy không?

Margaret S.
22/8/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt

Vì mỗi công ty CFD đều có những tính năng khác nhau dành cho khách hàng của mình, tôi nghĩ rằng mọi thương hiệu đều nên cung cấp phiên bản WebTrader của riêng mình. Infinox không có, và điều đó thật đáng tiếc. Họ có rất nhiều tính năng thú vị và khác biệt, xứng đáng là một nền tảng tuyệt vời

Brent B.
23/5/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Tôi đến với INFINOX mà không có kiến thức gì, nhưng giờ đây, sau một năm giao dịch CFD, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. INFINOX chắc chắn đã tạo nên sự khác biệt lớn.

Jannie F.
18/3/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi đã cho họ 4 sao

Ai cũng biết rằng Infinox có rất nhiều khách hàng, nhưng tôi vẫn mong họ trả lời tôi nhanh hơn một chút. Điều này xảy ra chủ yếu vào giờ cao điểm, nhưng mọi người đều biết là có giờ cao điểm. Tôi hy vọng họ sẽ thuê thêm người đại diện. Rốt cuộc, vấn đề về tốc độ trả lời là lý do duy nhất khiến tôi cho họ 4 sao chứ không phải 5...

Terry B.
20/7/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Họ vô cùng tử tế và chuyên nghiệp

Ở một vài thời điểm trong ngày, có vẻ như Infinox không có đủ người trực điện thoại. Tôi ghét phải phàn nàn về trung tâm dịch vụ vì ở đó có những người rất tốt và chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ điều này nên được nói ra.

Harry A.
25/5/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi không có gì để phàn nàn

Tham gia Infinox, tôi biết mình đang được quản lý bởi những người giỏi và chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi không phàn nàn gì về các giao thức bảo mật nặng nề của họ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng quy trình đăng ký hơi phức tạp và lâu hơn dự kiến

Keri F.
14/6/2022

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Hỗ trợ MT5 tốt và các tính năng khác

Tôi có thể tự do sử dụng MT5 để giao dịch cổ phiếu trên nền tảng này. Thật tốt khi họ cung cấp tính năng này. Tôi cũng sử dụng mục tra cứu và tính năng intel. Tôi rất thích nền tảng này.

Salamah M.
18/11/2022 lúc 20:07

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

điều kiện giao dịch tương đối thú vị

đã mở một tài khoản trong vòng vài phút và bắt đầu khám phá các điều kiện. vâng các bác ạ, trước hết em mở tài khoản rồi nghiên cứu, thật ra em cũng chả hiểu sao, hơi lạ :D nên em đảm bảo với các bác là điều kiện ở đây chấp nhận được. không hoàn hảo, nhưng chẳng có điểm gì xấu.

Unais H.
23/10/2022 lúc 16:17

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Dịch vụ nhanh chóng

Kiểm tra IX Intel của Infinox. Họ đã hoàn thành công việc tuyệt vời trong việc giúp các nhà giao dịch hiểu thị trường và điều đó không nên được coi là hiển nhiên...

Abdur R.
11/04/2022 lúc 15:59

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

dịch vụ tuyệt vời

Khi gia nhập Infinox, tôi đã có một vài năm kinh nghiệm trong ngành CFD. Tôi nghĩ họ sẽ không có gì mới để dạy tôi, nhưng tôi đã nhầm. Trung tâm đào tạo của họ thật tuyệt vời. Tôi nhận thấy rằng luôn có điều mới mẻ để học hỏi.

Alexander K.
24/07/2022 lúc 16:01

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi thực sự thích việc có thể đăng ký trên nền tảng một cách nhanh chóng và bắt đầu giao dịch trong vòng vài phút. Tôi rút tiền vào đúng thời điểm. cảm ơn

William Thomas

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

IX social là một trong những tính năng yêu thích của tôi khi sử dụng INFINOX. Ý tôi là, họ có nhiều công cụ hữu ích, nhưng tính năng này thực sự khác thường. Nó cho phép tôi kiếm tiền khi những người khác kiếm tiền bằng phương pháp của tôi. Tuyệt vời!

Jack Bailey

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi nghĩ cách họ xây dựng hệ thống đòn bẩy thực sự thông minh. Có thể rất hữu ích khi đòn bẩy trên các cặp forex tăng lên hàng nghìn lần. Bởi vì thỉnh thoảng chúng hầu như không thay đổi. Mặc dù được giao dịch suốt ngày đêm, năm ngày một tuần, thật khó để thay đổi trong ngày vì chúng có tính thanh khoản rất cao. Cổ phiếu không như vậy, chúng không ổn định, do đó mà đòn bẩy ít hơn. Chuyển động thông minh.

Hazim Hashim Srour

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tôi đã bắt đầu gia nhập Infinox vài tháng trước, ngay từ đầu tôi đã nhận thấy họ vận hành ở một đẳng cấp khác, độ chính xác, mọi thứ đều đúng giờ và theo quy trình, vì họ có thể cung cấp giá trị mới cho trải nghiệm giao dịch hàng ngày

Betty Wingler

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Tất cả các điều kiện cần thiết mà tôi cần cho phong cách giao dịch của mình đều được công ty này cung cấp. Cụ thể là chênh lệch giá thấp nhờ cơ chế khớp lệnh trực tiếp; danh sách dài các tài sản; và đòn bẩy đủ cao.

Ayoob Naim

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Chương trình giao dịch mà họ cung cấp là một trong những chương trình tốt nhất, không bao giờ gặp khó khăn, nhanh chóng và ưu việt

Kenneth Monteiro

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

Một nhà môi giới đáng tin cậy với số lượng tài sản tốt, nền tảng giao dịch tiện dụng, nhiều phương thức thanh toán và được nhiều cơ quan giám sát.

Muhanned

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020