Giao dịch

Giờ thị trường

Vui lòng tham khảo trang này để biết tất cả thông tin cập nhật về giờ thị trường từ INFINOX.

Giờ thị trường

Giờ thị trường và ngày lễ có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này thường xuyên nhất có thể.

Giờ giao dịch là GMT + 3

Ký hiệu Description Rollover Date Current Contract Next Contract
CL-OILCrude Oil West Texas Future2022-10-14Crude Oil West Texas - Nov 2022Crude Oil West Texas - Dec 2022
VIXVolatility2022-10-18Volatility Index - Oct 2022Volatility Index - Nov 2022
CHN50ftCHINA50 Future2022-10-25China A50 - Oct 2022China A50 - Nov 2022
HK50ftHong Kong 50 Future2022-10-26Hong Kong 50 - Oct 2022Hong Kong 50 - Nov 2022
UKOUSDftBrent Oil Future2022-10-27Crude Oil Brent - Dec 2022Crude Oil Brent - Jan 2023
Ký hiệu 4 October 2022
Chung Yeung Festival
10 October 2022
Columbus Day
12 October 2022
Our Lady of Aparecida Day
24 October 2022
Diwali/Deepavali
26 October 2022
Bhai Duj
HKINDEXClosedNormalNormalNormalNormal
HKG33ClosedNormalNormalNormalNormal
HK50ftClosedNormalNormalNormalNormal
USDINRClosedNormalNormalClosedClosed
USDBRLNormalClosedClosedNormalNormal
BVSPXNormalNormalClosedNormalNormal
Ký hiệu Description Rollover Date Current Contract Next Contract
NAS100ftNAS100 Future13/09/2022US NDAQ 100 - Sep 2022US NDAQ 100 - Dec 2022
UK100ftFTSE100 Index Future13/09/2022FTSE 100 - Sep 2022FTSE 100 - Dec 2022
SP500ftSP500 Future14/09/2022US SPX 500 - Sep 2022US SPX 500 - Dec 2022
GER40ftGermany 40 Future14/09/2022Germany 40 - Sep 2022Germany 40 - Dec 2022
DJ30ftDJ30 Future15/09/2022US 30 - Sep 2022US 30 - Dec 2022
CL-OILCrude Oil West Texas Future16/09/2022Crude Oil West Texas - Oct 2022Crude Oil West Texas - Nov 2022
USDXUS dollar index16/09/2022US Dollar Index - Sep 2022US Dollar Index - Dec 2022
VIXVolatility20/09/2022Volatility Index - Sep 2022Volatility Index - Oct 2022
GOLDftGold Future22/09/2022Gold - Oct 2022Gold - Dec 2022
CHN50ftCHINA50 Future27/09/2022China A50 - Sep 2022China A50 - Oct 2022
UKOUSDftBrent Oil Future28/09/2022Crude Oil Brent - Nov 2022Crude Oil Brent - Dec 2022
HK50ftHong Kong 50 Future28/09/2022Hong Kong 50 - Sep 2022Hong Kong 50 - Oct 2022
Symbol 5th Sept 2022
Labor Day
6th Sept 2022
Labor Day
7th Sept 2022
Independence Day
12th Sept 2022
Mid-Autumn Festival
16th Sept 2022
The Queen's Funeral
19th Sept 2022
The Queen's Funeral
20th Sept 2022
The Queen's Funeral
22th Sept 2022
Day of Mourning for The Queen
USDBRLClosednormalClosednormalnormalnormalnormalnormal
NGEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
GASEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
GasoilEarly Close 20:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
CopperEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
CottonClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
OJClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
CocoaClosednormalnormalnormalnormalLate open 14:30normalnormal
CoffeeClosednormalnormalnormalnormalLate open 14:30normalnormal
SugarClosednormalnormalnormalnormalLate open 14:30normalnormal
SoybeanClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
WheatClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
UK100Early Close 23:00normalnormalnormalEarly Close 23:00ClosedLate open 03:00normal
DJ30Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
US500Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
SPX500Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
USTECHEarly Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
NAS100Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
AUS200normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalLate Open 10:10
US2000Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
JPN225Early Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
GER40Early Close 23:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
EUSTX50Early Close 23:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
FRA40Early Close 23:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
HKINDEXnormalnormalnormalClosednormalnormalnormalnormal
HKG33normalnormalnormalClosednormalnormalnormalnormal
Cl-OilEarly Close 20:15normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
UKOUSDEarly Close 20:15Late open 03:00normalnormalnormalnormalnormalnormal
USOUSOEarly Close 20:15normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
XAUEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
XAGEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
GOLDftEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
SILVERftEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
XPDUSDEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
XPTUSDEarly Close 21:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
VIXEarly Close 18:30normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
SP500ftEarly Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
DJ30ftEarly Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
NAS100ftEarly Close 20:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
GER40ftEarly Close 23:00normalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
HK50ftnormalnormalnormalClosednormalnormalnormalnormal
UK100ftEarly Close 23:00normalnormalnormalEarly Close 23:00ClosedLate open 03:00normal
UKOUSDftEarly Close 20:15Late open 03:00normalnormalnormalnormalnormalnormal
US Shares CFDsnormalnormalnormalnormalnormalClosednormalnormal
US shares CFDsClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal
ETFClosednormalnormalnormalnormalnormalnormalnormal

Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi)

Nhóm dịch vụ khách hàng cao cấp của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý khách. Liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào

E-mail
E-mail
Trò chuyện
Trò chuyện
Điện thoại
Điện thoại
TeamViewer
TeamViewer