Chào mừng đến với INFINOX Limited

Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.

Sự bảo hộ của bạn sẽ bị mất
 • Bạn sẽ không chịu sự quản lý bởi các quy định của EU - MiFID II.
 • Do đó, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ theo quy định và luật pháp của EU.
Theo Quy định FSC, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sau:
 • Thực thi tốt nhất - Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và vì lợi ích cao nhất của khách hàng bao gồm cả việc thực thi tốt nhất.
 • Bảo vệ số dư - Chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm.

Chào mừng đến với INFINOX Limited

Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.

TIẾP TỤC
RỜI TRANG WEB
RỜI TRANG WEB

INFINOX Điều kiện giao dịch

Tìm hiểu thêm về mức chênh lệch, đòn bẩy, hoán đổi và thông tin sản phẩm khác, đối với nhiều loại công cụ bạn có thể giao dịch với chúng tôi.

Thông số sản phẩm

Bên dưới, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin sản phẩm cho các công cụ chúng tôi cung cấp. Những thứ này cũng có sẵn trong nền tảng giao dịch bằng cách 'nhấp chuột phải' vào công cụ và sau đó nhấp vào 'thông số kỹ thuật'.

Ngoại hối

Chứng khoán

Chỉ số

Hàng hóa

Hợp đồng tương lai

Trái phiếu

Tiền điện tử

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
EURUSD Euro vs. US Dollar 8
GBPUSD British Pound vs. US Dollar 9
NZDUSD New Zealand Dollar vs. US Dollar 9
AUDUSD Australian Dollar vs. US Dollar 7
EURGBP Euro vs. British Pound 5

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
ABNB Airbnb Inc 5
AAPL Apple Inc 2
AT&T AT&T Inc. 7
DAL Delta Air Lines, Inc. 2
GE General Electric Company 1

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
HKG33 Hang Seng Index 6
US2000 Russell 2000 43
GER40 DAX 100
SPX500 S&P 500 45

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
XAUUSD Kim loại – Vàng 18
XAGUSD Kim loại – Bạc 15
NG Natural Gas 9
Cocoa Cocoa 36
Wheat Wheat 9

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
SILVERft Bạc 25
GOLDft Vàng 29
VIX Volatility Index 80
CL-Oil Light Crude 73
SP500ft US S&P 500 73

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
FEI EURIBOR Futures 20
FGBL Euro – Bund Futures 4
FGBM Euro – BOBL Futures 4
FLG UK Long Gilt Futures 4
TY US 10 YR T-Note Futures Decimalised 5

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Mức chênh lệch

INFINOX cung cấp một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất trong toàn ngành.

Chênh lệch giá của CFD là chênh lệch giữa giá 'đặt mua' (mua) và giá 'bán' (bán) của một công cụ. Đây là chi phí duy nhất bạn phải trả khi giao dịch ngoại hối với INFINOX.

Giao dịch các công cụ bạn chọn với chênh lệch thuận lợi và hoa hồng thân thiện với nhà giao dịch.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

ĐỌC THÊM

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Kí hiệu Mô tả Mức spread
ADAUSD Cardano 63
DOGUSD Dogecoin 10
DOTUSD Polkadot 83
EOSUSD EOS 37
SOLUSD Solana 51

Chênh lệch được hiển thị dành cho tài khoản STP tiêu chuẩn của INFINOX và mang tính chất biểu thị. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo loại tài khoản và điều kiện thị trường của bạn.

Nhận thêm thông tin về các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp.

Những mức chênh lệch này hoàn toàn mang tính biểu thị và áp dụng cho các tài khoản STP. Mức chênh lệch thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện thị trường và loại tài khoản bạn giữ với chúng tôi.

Đòn bẩy

Nhân lên tiềm năng của các giao dịch và tác động của việc bạn tiếp xúc. Mua và bán các công cụ khác nhau bằng đòn bẩy.

Đòn bẩy là khái niệm về khả năng đặt giao dịch bằng cách sử dụng một lượng nhỏ giá trị của giao dịch làm tiền đặt cọc, được gọi là ký quỹ. Đây có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích để khách hàng tận dụng các chuyển động trên thị trường trong khi chỉ sử dụng một lượng vốn nhỏ. Tuy nhiên, rủi ro cũng tăng lên vì thua lỗ có thể tăng lên khi giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Khách hàng nên sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả (chẳng hạn như lệnh cắt lỗ) và quản lý tiền khi giao dịch bằng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Để thay đổi đòn bẩy, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của bạn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ cao cấp của chúng tôi.

Đòn bẩy

Công cụ Đòn bẩy
Ngoại hối 1:1000
Chỉ số 1:1000
Hàng hóa 1:20
Hợp đồng tương lai 1:1000
Chứng khoán 1:50
Tiền điện tử 1:50
Trái phiếu 1:100

Đòn bẩy có thể khác với số liệu được cung cấp tùy thuộc vào tài khoản của bạn.

Phí Swap

Công cụ Qua đêm hàng ngày Phí ba lần
Ngoại hối Phí Swap Thứ Tư
Chỉ số Phí tài chính Thứ Sáu
Hàng hóa Phí tài chính Thứ Sáu
Hợp đồng tương lai Phí tài chính Thứ Sáu
Chứng khoáng Phí tài chính N/A
Tiền điện tử Phí tài chính Thứ Sáu
Trái phiếu Phí tài chính N/A

Hoán đổi

Phí SWAP là phí tài chính qua đêm áp dụng khi bạn giữ một vị thế qua đêm.

Đó là chi phí vay giữa giá trị của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác trong một Cặp ngoại hối hoặc phí tài chính hoàn toàn của đòn bẩy đối với các công cụ. Bạn có thể thanh toán hoặc nhận phí qua đêm.

Phí qua đêm có sẵn để xem trong 'Thông số kỹ thuật sản phẩm' của từng công cụ trong nền tảng giao dịch. Chúng được tính theo điểm và được áp dụng cho giao dịch của bạn qua đêm, giống như phí chênh lệch.

Cổ tức & hoạt động của công ty

Các công cụ dựa trên vốn chủ sở hữu phải tuân theo một số Hành động của Công ty và Điều chỉnh Cổ tức.

Cổ tức - khi chi trả cổ tức, giá Chỉ số được định giá lại để điều chỉnh cho việc chi trả cổ tức. Việc điều chỉnh giá này có nghĩa là khách hàng sẽ không được hưởng lợi cũng như không bị phạt, vì vậy phần chênh lệch tức là 'cổ tức' được điều chỉnh theo lãi lỗ của giao dịch.

Để tìm hiểu thêm về cổ tức theo chỉ số, hãy xem Lịch thanh toán cổ tức của chúng tôi.
Để xem các hoạt động sắp tới của công ty, hãy xem Lịch hoạt động của công ty của chúng tôi.

Khi giao dịch Cổ phiếu (CFD), các Hành động khác của Công ty có thể diễn ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tách cổ phiếu

  Cổ đông được phát hành cổ phiếu mới theo tỷ lệ nắm giữ

 • Vấn đề tiền thưởng

  Trường hợp khó xảy ra là một công ty có thể phát hành cổ phiếu tự do cho các cổ đông

 • Vấn đề luật lệ

  Quyền chọn cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu mới phát hành

 • Mua lại

  Khi một công ty quyết định mua lại cổ phần của mình từ các cổ đông

Giờ thị trường + Chuyển hạn

Giờ thị trường

Ngày đáo hạn

Giờ thị trường

Giờ thị trường tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các ngày lễ và sự kiện thế giới.

Với việc các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường thường được điều chỉnh thường xuyên. Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với giờ của 'thị trường bình thường'.

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi về giờ thị trường thường có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường, điều này có thể gây ra biến động giá lớn và chênh lệch giá. Khách hàng phải luôn duy trì đủ số tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Giờ thị trường

Kí hiệu Mô tả Ngày đáo hạn
SA40 Bình thường Đóng cửa
USDCOP Đóng cửa Bình thường
Nhấp vào đây để biết giờ thị trường mới nhất.

Số lần tái đầu tư

Giờ thị trường tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các ngày lễ và sự kiện thế giới.

Với việc các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường thường được điều chỉnh thường xuyên. Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với giờ của 'thị trường bình thường'.

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi về giờ thị trường thường có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường, điều này có thể gây ra biến động giá lớn và chênh lệch giá. Khách hàng phải luôn duy trì đủ số tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Ngày đáo hạn

Kí hiệu Mô tả Ngày đáo hạn Hợp đồng hiện tại Hợp đồng tiếp theo
FGBX Euro – BUXL Futures 2023-03-02 FGBXH3 FGBXM3
FGBS Euro – Schatz Futures 2023-03-02 FGBSH3 FGBSM3
FGBM Euro – BOBL Futures 2023-03-03 FGBMH3 FGBMM3
FGBL Euro – Bund Futures 2023-03-03 FGBLH3 FGBLM3
FEI EURIBOR Futures 2023-03-10 FEIH3 FEIM3
USDX US dolloar index 2023-03-10 US Dollar Index – Mar 2023 US Dollar Index – Jun 2023
SP500ft SP500 Future 2023-03-14 US SPX 500 – Mar 2023 US SPX 500 – Jun 2023
DJ30ft DJ30 Future 2023-03-14 US 30 – Mar 2023 US 30 – Jun 2023
NAS100ft NAS100 Future 2023-03-15 US NDAQ 100 – Mar 2023 US NDAQ 100 – Jun 2023
GER40ft Germany 40 Future 2023-03-16 Germany 40 – Mar 2023 Germany 40 – Jun 2023
UK100ft FTSE100 Index Future 2023-03-16 UK 100 – Mar 2023 UK 100 – Jun 2023
CL-OIL Crude Oil West Texas Future 2023-03-17 Crude Oil West Texas – Apr 2023 Crude Oil West Texas – May 2023
VIX Volatility 2023-03-21 Volatility Index – Mar 2023 Volatility Index – Apr 2023
GOLDft Gold Future 2023-03-24 Gold – Apr 2023 Gold – Jun 2023
CHN50ft CHINA50 Future 2023-03-28 China A50 – Mar 2023 China A50 – Apr 2023
HK50ft Hong Kong 50 Future 2023-03-28 Hong Kong 50 – Mar 2023 Hong Kong 50 – Apr 2023
UKOUSDft Brent Oil Future 2023-03-29 Crude Oil Brent – May 2023 Crude Oil Brent – Jun 2023
Nhấp vào đây để chuyển đổi.

Dừng ký quỹ & Lệnh gọi ký quỹ

Giao dịch với đòn bẩy có nghĩa là bạn sử dụng một lượng vốn nhỏ để thực hiện các giao dịch lớn hơn.

Số vốn này được gọi là Tiền ký quỹ. Nếu thị trường đi ngược hướng với bạn, điều quan trọng là bạn phải duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giữ cho các vị thế mở.

Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống còn 50% số tiền ký quỹ yêu cầu, bạn sẽ thực hiện 'cuộc gọi ký quỹ', đây là khoảng thời gian mà bạn nên nạp thêm tiền để tăng vốn chủ sở hữu hoặc giảm yêu cầu ký quỹ của mình. Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống còn 20% số tiền ký quỹ yêu cầu, các vị thế lớn nhất của bạn và các vị thế tiếp theo có thể bị đóng.

Bắt đầu với INFINOX trong 4 bước đơn giản

1

Đăng ký

Đăng ký trực tuyến để hoàn thành nhanh chóng và đơn giản đăng ký

2

Xác minh

Gửi cho chúng tôi bằng chứng nhận dạng và/hoặc địa chỉ để xác minh*Cần thiết cho giao dịch

3

Nạp tiền

Nạp tiền dễ dàng, nhanh chóng và an toàn để bắt đầu giao dịch

4

Giao dịch

Tận hưởng hơn 900 công cụ để giao dịch thông qua INFINOX

Bắt đầu với INFINOX trong 4 bước đơn giản

Bạn có thắc mắc? Đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Khách hàng của chúng tôi nói gì