Chào mừng đến với INFINOX Limited

Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.

Sự bảo hộ của bạn sẽ bị mất
 • Bạn sẽ không chịu sự quản lý bởi các quy định của EU - MiFID II.
 • Do đó, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ theo quy định và luật pháp của EU.
Theo Quy định FSC, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sau:
 • Thực thi tốt nhất - Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và vì lợi ích cao nhất của khách hàng bao gồm cả việc thực thi tốt nhất.
 • Tài khoản tách biệt - Tiền của bạn sẽ luôn được giữ trong một tài khoản tách biệt theo các quy tắc về Tiền của khách hàng của FSC.
 • Bảo vệ số dư - Chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm.

Chào mừng đến với INFINOX Limited

Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.

TIẾP TỤC
RỜI TRANG WEB
RỜI TRANG WEB

Đăng ký tài khoản demo

Chọn nền tảng

Chọn nền tảng của bạn(Required)

Chi tiết của bạn

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Thực thi nhanh như chớp

Một nền tảng giao dịch được xây dựng để mang lại cho bạn lợi thế hàng đầu.

Tạo tài khoản INFINOX của bạn trong 1 phút. Dễ dàng cấp tiền cho tài khoản của bạn và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay.

 • MT4/5

  NỀN TẢNG với các công cụ giao dịch hiện đại

 • Lên đến 1:1000

  Đòn bẩy để giao dịch

 • 900+

  CÔNG CỤ để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

 • 0.01

  LOTS Khối lượng giao dịch tối thiểu

 • 14,000+

  ĐỐI TÁC đã giới thiệu khách hàng đến INFINOX