Phạm vi tuần 25/05/23 - 01/06/23
Công cụ giao dịch 25/05/23 26/05/23 29/05/23 30/05/23 31/05/23 01/06/23
US30 (USD) 0 0 0 4.614 30.252 0
AUS200 (AUD) 1.009 0.324 0 0 0 0.044
HKG33 (HKD) 0 0 5.724 0.575 0 0
JPN225 (JPN) 0 0 0 0 0 0
SPX500 (USD) 0.134 0.29 0 0.282 0.877 0.764
UK100 (GBP) 2.76 0 0 0 0 6.914
NAS100 (USD) 0.161 0.193 0 0.281 1.032 1.752
EUSTX50 (EUR) 0 0 0 6.41 0 0
FRA40 (EUR) 0 0 0.617 34.502 0 0
ES35 (EUR) 0 0 0 0 0 0
ESP35 (EUR) 0 0 0 0 0 0
CHINA50(USD) 0 4.972 4.642 0 10.94 8.091
INDIA50(USD) 0 0 0 19.08 9.876 0
US2000(USD) 0.163 0.081 0 0.213 0.466 0.229
SA40(ZAR) 0 0 0 0 0 0
1
2
3
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
2
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
3
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Thông tin chi tiết mới nhất về thị trường từ INFINOX

Khám phá bộ nghiên cứu thị trường, phân tích và giáo dục của chúng tôi, được đặc biệt tuyển chọn cho các nhà giao dịch trên toàn cầu. Những tài liệu này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức cơ bản về giao dịch và được cập nhật thông tin về những phát triển mới nhất trên thị trường toàn cầu.

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020