Trong khi phân tích cơ bản thường có mối liên hệ với giao dịch chứng khoán, phương pháp này cũng có ích trong giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), giao dịch ngoại hối (forex) và giao dịch ngắn hạn. Phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố kinh tế và tài chính để phân tích giá trị tài sản và đưa ra dự báo giao dịch.

Sơ lược bài viết này:

  • Phân tích cơ bản là nghiên cứu nhiều yếu tố khác nhau từ bối cảnh kinh tế, chính trị và tài chính.
  • Phân tích cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ loại tài sản nào.
  • Loại phân tích này sử dụng thông tin định tính và định lượng để hiểu rõ giá trị thực của một tài sản nhất định.

Phân tích cơ bản là gì?

Độ nhạy cảm của thị trường với các yếu tố kinh tế như lãi suất, thay đổi về chính trị hoặc vấn đề về chuỗi cung ứng được công bố rộng rãi. Trong trường hợp cổ phiếu, tình hình tài chính và nội bộ của công ty cũng đóng vai trò quan trọng trong những biến động thị trường đó. 

Đây là cơ sở của phân tích cơ bản, trong đó tìm hiểu các yếu tố kinh tế, chính trị và tài chính có tác động như thế nào đến giá trị tài sản.

Cơ sở lý luận đằng sau phân tích cơ bản là giá tài sản trên thị trường có thể không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị thực sự của tài sản. Ví dụ: Nếu giá trị thực sự của tài sản cao hơn giá tài sản trên thị trường thì đó là dấu hiệu cho thấy tài sản đang được định giá thấp. 

Trong trường hợp này, nhà phân tích cơ bản sẽ đưa ra khuyến nghị mua. Giá có khả năng tăng cao hơn khi thị trường điều chỉnh, từ đó tạo cơ hội để bán với giá cao hơn.

Các loại phân tích cơ bản

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, phân tích cơ bản có mối liên hệ mật thiết với giao dịch cổ phiếu. Để xác định giá trị thực của nhiều cổ phiếu khác nhau, nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét dữ liệu như báo cáo thu nhập của công ty. Tuy nhiên, loại phân tích này cũng có thể áp dụng cho các công cụ khác.

Ví dụ: Nền tảng của ngoại hối bao gồm các yếu tố kinh tế và tài chính như lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, thuế và sự kiện chính trị. Brexit là nhân tố ảnh hưởng quan trọng trong phân tích cơ bản về đồng bảng Anh vào khoảng thời gian đó. Tương tự, cung cầu đóng vai trò quan trọng trong phân tích cơ bản về hàng hóa như năng lượng hoặc kim loại quý.

Xin hãy nhớ rằng bạn có thể đưa hai loại yếu tố lớn vào phân tích cơ bản – định lượng và định tính.

Yếu tố định tính

Yếu tố định tính đề cập đến các yếu tố vô hình và không đong đếm được, có thể tác động đến giá tài sản trên thị trường. Ví dụ như triển vọng cho tài sản theo quy định ở các quốc gia khác nhau, mọi hiệp định thương mại được ký kết, thành phần ban giám đốc của công ty hoặc thậm chí đóng cửa biên giới quốc tế.

Yếu tố định lượng

Phân tích thị trường định lượng liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố có thể đong đếm được bằng số. GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất và tỷ lệ tài chính như thu nhập trên mỗi cổ phiếu đều là ví dụ về các yếu tố định lượng được đưa vào phân tích cơ bản.

Tại sao phân tích cơ bản quan trọng?

Phân tích cơ bản giúp chỉ ra giá trị thực của tài sản so với những gì thị trường có thể đang báo giá. Xin hãy nhớ rằng giá thị trường không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị thực tế và phân tích cơ bản về những tài sản này giúp chỉ ra khả năng bị định giá quá cao hoặc định giá quá thấp.

Phân tích cơ bản đặc biệt hữu ích cho nhà giao dịch dài hạn (ví dụ: nhà giao dịch vị thế), những người thích nắm giữ vị thế trong một khoảng thời gian đáng kể. Điều này là do họ quan tâm nhiều đến triển vọng lớn hơn của tài sản (tức giá trị thực của tài sản theo thời gian) hơn là giá trị ngắn hạn của tài sản, có thể dao động vì nhiều lý do khác nhau.

Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản khác hẳn với phân tích kỹ thuật về cách tiếp cận và cách thực hiện.

Điểm khác biệt đầu tiên là phân tích cơ bản liên quan đến việc giải mã giá trị nội tại, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng giá trước đây để dự đoán giá trong tương lai.

Ngoài ra, phân tích cơ bản tìm hiểu các yếu tố định tính và định lượng từ bối cảnh kinh tế, tài chính hoặc chính trị nói chung. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật tập trung vào dữ liệu giá và khối lượng giao dịch từ biểu đồ giao dịch và được phân tích bằng các chỉ báo kỹ thuật.

Những đặc điểm khác biệt này không làm cho phương pháp này có giá trị hơn phương pháp kia. Tùy vào cách tiếp cận giao dịch và tài sản bạn muốn giao dịch, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp hoặc thậm chí cả hai phương pháp để hỗ trợ cho việc ra quyết định giao dịch.


Làm cho phân tích cơ bản trở thành một phần của chiến lược giao dịch và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay. Thậm chí bạn có thể thử các chiến lược giao dịch thông qua tài khoản mô phỏng không có rủi ro. Với cách tiếp cận có phân tích làm nền tảng, bạn có thể đảm bảo tình trạng tổng thể của chiến lược giao dịch và danh mục đầu tư giao dịch.