Tất cả mọi thứ trên thị trường tài chính đều có giá trị. Giá bid (mua) và giá ask (bán) đề cập đến số tiền mà người mua và người bán sẵn sàng chấp nhận cho một tài sản có thể giao dịch.

Nói một cách đơn giản, “bid” và “ask” là giá tốt nhất mà người mua / người bán sẽ mua / bán một tài sản.

Sơ lược bài viết này:

  • Giá bid là giá mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản. Giá ask là giá mà người bán sẵn sàng bán một tài sản.
  • Cả hai giá đều phản ứng với cung và cầu của một tài sản.
  • Sự khác biệt giữa hai điều này là chênh lệch giá bid – giá ask.
  • Giá chào mua hầu như sẽ luôn thấp hơn giá chào bán.

Giá bid (mua) là gì?

Giá bid là số tiền mà nhà giao dịch sẵn sàng trả cho một chứng khoán. Ví dụ: giá chào mua cho EUR / USD có thể là 1,1356. Giá niêm yết này là số tiền bạn sẽ trả cho 1 EUR tính bằng USD; 1 EUR có giá 1,1356 USD.

Đây là “giá mua” mà nhà giao dịch sẽ chấp nhận – số tiền tối đa họ sẵn sàng trả cho EUR tại thời điểm cụ thể đó.

Giá ask (bán) là gì?

Giá chào bán là số tiền mà một chứng khoán đang được bán trên thị trường. Hãy coi đó là giá bán lẻ của chứng khoán. Nó liên quan đến số tiền mà người bán đang yêu cầu một tài sản.

Giá bid và giá ask giống nhau thì có ý nghĩa gì?

Giá ask hầu như sẽ luôn cao hơn giá bid. Hãy thử nghĩ xem – nếu một cửa hàng mua một hộp sữa với giá 5 USD, tại sao họ lại bán nó với giá 5 USD?

Hiếm khi một thị trường giao nhau có thể xảy ra (trong đó giá bid cao hơn giá aski), hoặc giá bid và giá ask có thể bằng nhau. Những tình huống bất thường này nhanh chóng được khắc phục, khi thị trường thay đổi ngay lập tức để nắm bắt cơ hội.

Giá bid và giá ask: Sự khác biệt là gì?

Giá bid và giá ask hưởng ứng với cung và cầu. Khi nhu cầu cao, nhiều người muốn mua một tài sản hơn so với hiện tại. Trong trường hợp này, giá bid và giá ask bắt đầu tăng nên tài sản trở nên đắt hơn.

Tương tự như vậy, khi nguồn cung cho một tài sản cao hơn nhu cầu thực tế của người mua đối với nó, giá bid và giá ask sẽ bắt đầu giảm.

Chênh lệch giá bid-ask

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là chênh lệch giá bid – giá ask. Mức chênh lệch này là cách các nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường kiếm tiền.

Chênh lệch và tính thanh khoản của tài sản có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi chênh lệch giá bid-ask đối với một tài sản hẹp, điều đó có nghĩa là tài sản đó có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng giao dịch. Mức chênh lệch càng nhỏ, bạn càng nhận được nhiều giá trị. Ngược lại, chênh lệch giá bid-ask rộng hơn cho thấy tính thanh khoản trên thị trường đối với tài sản đó thấp hơn.

Cho dù bạn đang mua hay bán một tài sản, hãy cố gắng giao dịch ở mức giá tốt nhất có thể. Là một nhà kinh doanh, hãy tối đa hóa giá trị của các giao dịch của mình và đảm bảo rằng chúng không quá đắt.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn về tài chính, đầu tư hoặc các tư vấn khác về việc dựa vào đó. INFINOX không được phép cung cấp tư vấn đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, sự an toàn, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp cho bất kỳ người cụ thể nào.