Biến động thị trường

  • 1:15 Đề nghị việc làm phi nông nghiệp của ADP
  • 1:30 Đề nghị trợ cấp thất nghiệp
  • 3pm Chỉ số dịch vụ PMI
  • 3pm Cơ hội việc làm của JOLTS

Trong phiên giao dịch châu Âu, chúng tôi đã thấy sự khác biệt giữa USD và US10Y. USD đang trượt và US10Y tiếp tục tăng hiện đang kiểm tra mức gần 4%.

Trong thế giới tài chính không ngừng phát triển, việc đi trước xu hướng đòi hỏi phải có một cái nhìn sâu sắc về các chỉ số kinh tế ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Hôm nay, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ được công bố, bao gồm PMI Dịch vụ ISM, Tuyên bố Thất nghiệp và Thay đổi Việc làm Phi Nông nghiệp của ADP.

Những số liệu này có tầm quan trọng to lớn vì chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe và định hướng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của từng điểm dữ liệu và thảo luận về cách chúng có thể tác động đến thị trường ngoại hối (FX).

Chỉ số dịch vụ PMI

Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) của Viện quản lý cung ứng (ISM) đo lường hiệu suất của ngành dịch vụ Hoa Kỳ, chiếm một phần đáng kể trong hoạt động kinh tế tổng thể của đất nước.

Chỉ số PMI cao hơn dự kiến ​​cho thấy lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh mẽ, cho thấy hoạt động kinh doanh, đầu tư và cơ hội việc làm tăng lên. Ngược lại, PMI thấp hơn cho thấy sự co lại, điều này có thể làm giảm tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường FX, số liệu PMI Dịch vụ ISM tích cực có thể nâng cao sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ khác.

Các nhà giao dịch có thể nhận thấy lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh là dấu hiệu của tăng trưởng kinh tế, có khả năng dẫn đến nhu cầu đối với USD tăng lên. Mặt khác, chỉ số PMI đáng thất vọng có thể làm suy yếu USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội bằng các loại tiền tệ khác.

Đề nghị trợ cấp thất nghiệp

Số lượng cá nhân nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cung cấp thông tin tổng quan về sức mạnh của thị trường lao động và khả năng tạo việc làm ở Hoa Kỳ.

Yêu cầu thất nghiệp thấp hơn cho thấy thị trường việc làm lành mạnh hơn, cho thấy sự ổn định kinh tế và chi tiêu tiềm năng của người tiêu dùng. Ngược lại, sự gia tăng các yêu cầu bồi thường có thể biểu thị những thách thức kinh tế, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Trong thị trường ngoại hối, tác động của tuyên bố thất nghiệp có thể tăng gấp đôi. Yêu cầu bồi thường giảm có thể hỗ trợ USD, phản ánh triển vọng kinh tế tích cực và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

Ngược lại, sự gia tăng bất ngờ trong các yêu cầu bồi thường có thể làm xói mòn niềm tin vào nền kinh tế Hoa Kỳ, có khả năng dẫn đến sự suy yếu của USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm các loại tiền tệ thay thế được coi là ổn định hơn.

Kết quả tích cực của tuần trước đã hỗ trợ phần nào cho lập trường diều hâu của FED và chấm dứt đợt tăng liên tiếp gần đây trong các yêu cầu bồi thường. Một kết quả tích cực khác chắc chắn sẽ giúp giảm nhẹ tình trạng bán USD sớm ngày hôm nay.

Với những tin tức đang chờ xử lý, việc bán tháo USD ngày hôm nay có thể tạo cơ hội để làm mờ đi động thái hiện tại này.

Lời khuyên từ nhà phân tích của chúng tôi: Thị trường ưa thích của tôi sẽ là bán khống vàng dưới mức thấp nhất của ngày hôm qua nếu chúng tôi thấy dữ liệu tích cực của Hoa Kỳ.

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.