Chào mừng đến với INFINOX Limited

Xin lưu ý rằng bạn đang truy cập trang web của INFINOX Limited ở Mauritius, công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn xác nhận thông tin bên dưới.

Sự bảo hộ của bạn sẽ bị mất
  • Bạn sẽ không chịu sự quản lý bởi các quy định của EU - MiFID II.
  • Do đó, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ theo quy định và luật pháp của EU.
Theo Quy định FSC, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sau:
  • Thực thi tốt nhất - Chúng tôi cam kết hành động trung thực, công bằng và vì lợi ích cao nhất của khách hàng bao gồm cả việc thực thi tốt nhất.
  • Tài khoản tách biệt - Tiền của bạn sẽ luôn được giữ trong một tài khoản tách biệt theo các quy tắc về Tiền của khách hàng của FSC.
  • Bảo vệ số dư - Chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn khỏi số dư âm.

Chào mừng đến với INFINOX Limited

Bạn xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục mở tài khoản tại INFINOX Limited ở Mauritius, được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius.

Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn xác nhận rằng bạn sẽ không được bảo vệ theo luật pháp và quy định của Liên minh Châu Âu.

TIẾP TỤC
RỜI TRANG WEB
RỜI TRANG WEB

giải pháp IX PAMM

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn với giải pháp IX PAMM

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn với giải pháp IX PAMM

Tận dụng lợi thế của thị trường mà không cần phải giao dịch

Tài khoản PAMM là một ưu đãi đặc biệt cho phép các nhà đầu tư tạo thu nhập mà không cần tích cực tham gia giao dịch. Nó mang đến cơ hội đầu tư tiền vào tài khoản của các nhà quản lý danh mục đầu tư có kinh nghiệm, những người đảm nhận tất cả các khía cạnh liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính.

PAMM là gì?

Giải pháp IX PAMM (Trình quản lý mô-đun phân bổ phần trăm) cho phép bạn nhận phần trăm thu nhập của chiến lược.

Bạn quyết định tài khoản PAMM nào sẽ liên kết tài khoản của mình và phần còn lại sẽ được sử dụng.

Lợi ích của việc kết nối với tài khoản PAMM

Theo dõi các khoản đầu tư của bạn trong thời gian thực

Kiếm lợi nhuận từ thị trường mà không cần phải tự làm chủ chúng

Chọn một tài khoản PAMM để theo dõi, xem kết quả trước đây của họ và đưa ra quyết định sáng suốt

Rút lợi nhuận của bạn hoặc bất kỳ khoản tiền nào của bạn bất cứ lúc nào thông qua khu vực khách hàng của bạn

Cách tài khoản PAMM hoạt động

Money Manager$100,000

Investor C$15,000

Investor B$35,000

Investor A$50,000

Make a profit$12,500

Investor A + $5,000

Investor B + $3,500

Investor C + $1,500

Performance fee - $2,500

Bạn có thắc mắc? Đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Cách kết nối với PAMM

1

Danh sách

Hoàn thành đơn đăng ký của bạn để mở tài khoản giao dịch

2

Sắp xếp

Nói chuyện với người quản lý tài khoản của bạn hoặc nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về các tài khoản PAMM có sẵn

3

Kết nối

Đồng ý kết nối tài khoản của bạn

Khách hàng của chúng tôi nói gì