Bạn đang ở trang này: Home / IX Intel / Search

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Arrow down

Tính năng

Nền tảng giao dịch: Chúng là gì, Và tôi nên sử dụng nền tảng nào?
Nền tảng giao dịch: Chúng là gì, Và tôi nên sử dụng nền tảng nào?

Các nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp phần mềm kết nối bạn với các thị trường tài chính. Chúng được sử dụng cùng với các dịch vụ môi giới để đặt lệnh mua hoặc bán.

Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này
Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này

Các dữ liệu quan trọng đã được công bố trước Lễ Phục sinh nên vì thế, tuần này sẽ yên ắng hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi một số dữ liệu quan trọng gồm PMI sơ bộ và những đánh giá đầu tiên về triển vọng của các nền kinh tế trong Q2.

Mạng xã hội của chúng ta