Giao dịch

Điều kiện

Thông số sản phẩm

Dưới đây quý khách có thể tìm thấy tất cả thông tin sản phẩm cho các dụng cụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng cũng có sẵn trong nền tảng giao dịch bằng cách 'nhấp chuột phải' vào công cụ và sau đó nhấp vào 'đặc điểm kỹ thuật'.

Biểu tượng Chênh lệch giá Quy mô hợp đồng Giá trị Pip Hợp đồng tiền tệ Thời gian thị trường
FX XX XX XX XX XX 0.2
Chỉ số Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2
Hàng hóa Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2
Hợp đồng tiương lai CFD Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2

Đòn bẩy

Đòn bẩy là khái niệm về việc có thể thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng một lượng nhỏ giá trị của giao dịch như một khoản ký quỹ, được gọi là ký quỹ. Đây có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho khách hàng để tận dụng các chuyển động trên thị trường trong khi chỉ sử dụng số vốn nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một sự gia tăng rủi ro, vì tổn thất có thể tăng lên khi giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khách hàng sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả (chẳng hạn như lệnh cắt lỗ) và quản lý tiền khi giao dịch bằng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Công cụ tài chính Ký quỹ Đòn bẩy tối đa
Forex table_1_2_FSC table_1_3_FSC
Chỉ Số table_2_2_FSC table_2_3_FSC
Hàng hóa table_3_2_FSC table_3_3_FSC
Cổ phiếu table_4_2_FSC table_4_3_FSC

Để thay đổi đòn bẩy của quý khách, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của quý khách hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ cao cấp của chúng tôi.

Phí qua đêm (điểm) Dài +2.5 Ngắn -1.2
1 Lot (FX) 2.50 USD 1.20 USD
Công cụ Qua đêm hàng ngày Phí ba lần
FX Phí qua đêm Thứ tư
Chỉ số Phí tài chính Thứ sáu
Hàng hóa Phí tài chính Không
Cổ phiếu (CFD) Phí tài chính Không
Tương lai (CFD) Không Không

Phí qua đêm

Phí SWAP là phí tài chính qua đêm áp dụng khi quý khách giữ một vị trí qua đêm. Đó là chi phí đi vay giữa giá trị của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ kia trong một Cặp ngoại hối hoặc phí tài chính hoàn toàn của đòn bẩy trên các công cụ. quý khách có thể trả hoặc nhận phí qua đêm.

Phí qua đêm có sẵn để xem trong 'Thông số kỹ thuật sản phẩm' của từng công cụ trong nền tảng giao dịch. Chúng được tính bằng điểm và được áp dụng cho giao dịch của quý khách qua đêm, giống như phí chênh lệch.

Rollovers

Tất cả các ngày và khối lượng gia hạn Hợp đồng tương lai có thể được xem trên trang web của sàn giao dịch cơ bản.

Khi hợp đồng CFD Tương lai được thực hiện, nó sẽ được điều chỉnh từ ngày hết hạn của tháng hiện tại sang ngày hết hạn của tháng tiếp theo. Sự thay đổi trong hai mức giá được điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng để đảm bảo rằng khách hàng không gặp bất lợi từ việc chuyển nhượng.

Nhấn vào đây để xem những thông báo mới nhất về thị trường.

Biểu tượng Sản phẩm Ngày chuyển nhượng
VIX Chỉ số biến động 12/11/2020

Bảng trên đây chỉ mang tính chất minh hoạ

Tất cả các ngày và khối lượng gia hạn Hợp đồng tương lai có thể được xem trên trang web của sàn giao dịch cơ bản.

Biểu tượng US Thanksgiving Ngày sau ngày Lễ Tạ Ơn
SPX500 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15
NAS100 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15
US2000 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15

Bảng trên đây chỉ mang tính chất minh hoạ

Thông báo thị trường

Giờ Thị trường Tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các Ngày lễ và các sự kiện thế giới. Với các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường thường xuyên được điều chỉnh.

Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với giờ "thị trường bình thường".

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi trong giờ thị trường thường có thể có tác động đến tính thanh khoản của thị trường, có thể gây ra biến động giá lớn và khoảng cách trong giá cả. Khách hàng phải luôn duy trì đủ tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện thị trường biến động mạnh.

Nhấn vào đây để xem những thông báo mới nhất về thị trường.

Margin Stop & Margin Call

Giao dịch bằng đòn bẩy nghĩa là quý khách sử dụng số vốn nhỏ để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Vốn này được gọi là Ký quỹ. Nếu thị trường đi ngược lại với quý khách, điều quan trọng là quý khách phải duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giữ các vị thế mở.

Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của quý khách giảm xuống còn 50% mức ký quỹ yêu cầu, quý khách sẽ tham gia một "cuộc gọi ký quỹ", một khoảng thời gian mà quý khách nên nạp thêm tiền để tăng vốn chủ sở hữu hoặc giảm yêu cầu ký quỹ. Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản của quý khách giảm xuống 20% mức ký quỹ yêu cầu, các vị trí lớn nhất và các vị trí tiếp theo của quý khách có thể bị đóng.

Margin Call Margin Stop
Vốn chủ sở hữu% yêu cầu ký quỹ 50% 20%