Giao dịch

Điều kiện

Thông số sản phẩm

Dưới đây quý khách có thể tìm thấy tất cả thông tin sản phẩm cho các dụng cụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng cũng có sẵn trong nền tảng giao dịch bằng cách 'nhấp chuột phải' vào công cụ và sau đó nhấp vào 'đặc điểm kỹ thuật'.

Biểu tượng Chênh lệch giá Quy mô hợp đồng Giá trị Pip Hợp đồng tiền tệ Thời gian thị trường
FX XX XX XX XX XX 0.2
Chỉ số Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2
Hàng hóa Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2
Hợp đồng tiương lai CFD Biểu tượng Chênh lệch giá Chênh lệch giá Chênh lệch giá Giá trị Pip 0.2

Đòn bẩy

Đòn bẩy là khái niệm về việc có thể thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng một lượng nhỏ giá trị của giao dịch như một khoản ký quỹ, được gọi là ký quỹ. Đây có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích cho khách hàng để tận dụng các chuyển động trên thị trường trong khi chỉ sử dụng số vốn nhỏ. Tuy nhiên, đây cũng là một sự gia tăng rủi ro, vì tổn thất có thể tăng lên khi giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khách hàng sử dụng các công cụ giảm thiểu rủi ro hiệu quả (chẳng hạn như lệnh cắt lỗ) và quản lý tiền khi giao dịch bằng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Công cụ tài chính Ký quỹ Đòn bẩy tối đa
Forex 0.10% 1:1000
Chỉ Số 0.10% 1:1000
Hàng hóa 2.00% 1:1000
Cổ phiếu 10.00% 1:33

Để thay đổi đòn bẩy của quý khách, hãy đăng nhập vào khu vực khách hàng của quý khách hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ cao cấp của chúng tôi.

Phí qua đêm (điểm) Dài +2.5 Ngắn -1.2
1 Lot (FX) 2.50 USD 1.20 USD
Công cụ Qua đêm hàng ngày Phí ba lần
FX Phí qua đêm Thứ tư
Chỉ số Phí tài chính Thứ sáu
Hàng hóa Phí tài chính Không
Cổ phiếu (CFD) Phí tài chính Không
Tương lai (CFD) Không Không

Phí qua đêm

Phí SWAP là phí tài chính qua đêm áp dụng khi quý khách giữ một vị trí qua đêm. Đó là chi phí đi vay giữa giá trị của một loại tiền tệ này so với loại tiền tệ kia trong một Cặp ngoại hối hoặc phí tài chính hoàn toàn của đòn bẩy trên các công cụ. quý khách có thể trả hoặc nhận phí qua đêm.

Phí qua đêm có sẵn để xem trong 'Thông số kỹ thuật sản phẩm' của từng công cụ trong nền tảng giao dịch. Chúng được tính bằng điểm và được áp dụng cho giao dịch của quý khách qua đêm, giống như phí chênh lệch.

Rollovers

Tất cả các ngày và khối lượng gia hạn Hợp đồng tương lai có thể được xem trên trang web của sàn giao dịch cơ bản.

Khi hợp đồng CFD Tương lai được thực hiện, nó sẽ được điều chỉnh từ ngày hết hạn của tháng hiện tại sang ngày hết hạn của tháng tiếp theo. Sự thay đổi trong hai mức giá được điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng để đảm bảo rằng khách hàng không gặp bất lợi từ việc chuyển nhượng.

Nhấn vào đây để xem những thông báo mới nhất về thị trường.

Sản phẩm Sản phẩm Ngày chuyển nhượng
VIX Chỉ số biến động 12/11/2020

Bảng trên đây chỉ mang tính chất minh hoạ

Tất cả các ngày và khối lượng gia hạn Hợp đồng tương lai có thể được xem trên trang web của sàn giao dịch cơ bản.

Biểu tượng US Thanksgiving Ngày sau ngày Lễ Tạ Ơn
SPX500 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15
NAS100 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15
US2000 Đóng sớm @ 20:00 Đóng sớm @ 20:15

Bảng trên đây chỉ mang tính chất minh hoạ

Thông báo thị trường

Giờ Thị trường Tài chính thường được điều chỉnh xung quanh các Ngày lễ và các sự kiện thế giới. Với các công cụ tài chính được giao dịch trên toàn thế giới, giờ thị trường thường xuyên được điều chỉnh.

Bảng minh họa các thông báo thị trường sắp tới đưa ra nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với giờ "thị trường bình thường".

Khách hàng phải luôn lưu ý rằng những thay đổi thị trường mỗi giờ thường có thể có tác động đến tính thanh khoản của thị trường, có thể gây ra biến động giá lớn và khoảng cách trong giá. Khách hàng phải luôn duy trì đủ tiền ký quỹ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện khi thị trường biến động mạnh.

Nhấn vào đây để xem những thông báo mới nhất về thị trường.

Dừng ký quỹ & Lệnh ký quỹ

Giao dịch bằng đòn bẩy nghĩa là quý khách sử dụng số vốn nhỏ để thực hiện các giao dịch lớn hơn. Vốn này được gọi là Ký quỹ. Nếu thị trường đi ngược lại với quý khách, điều quan trọng là quý khách phải duy trì đủ số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình để giữ các vị thế mở.

Nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của quý khách giảm xuống còn 50% mức ký quỹ yêu cầu, quý khách sẽ tham gia một "cuộc gọi ký quỹ", một khoảng thời gian mà quý khách nên nạp thêm tiền để tăng vốn chủ sở hữu hoặc giảm yêu cầu ký quỹ. Nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản của quý khách giảm xuống 20% mức ký quỹ yêu cầu, các vị trí lớn nhất và các vị trí tiếp theo của quý khách có thể bị đóng.

Lệnh ký quỹ Dừng ký quỹ
Vốn chủ sở hữu% yêu cầu ký quỹ 50% 20%

Bạn có câu hỏi nào không? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

INFINOX cung cấp đòn bẩy lên tới 1:1000 để giao dịch. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các đòn bẩy và điều kiện giao dịch mà INFINOX cung cấp tại đây .

INFINOX cung cấp mức spread cạnh tranh nhất trên thị trường. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về mức spread tại đây .

Nhấp vào đây để xem chi tiết chuyển đổi được cập nhật.

Lệnh gọi ký quỹ sẽ được thực hiện nếu vốn chủ sở hữu trên tài khoản của bạn giảm xuống 50% số tiền ký quỹ được yêu cầu. Mức ngưng giao dịch được đặt ở mức 20% số tiền ký quỹ cần thiết.

Nhấp vào đây để xem cập nhật thị trường hàng giờ.

Có. Chuyên gia tư vấn đã có sẵn cho tài khoản INFINOX của bạn và đã được kích hoạt mặc định cho tất cả các tài khoản.

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020