การเทรดสู้เงินเฟ้อ คือการดำเนินการของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในการตอบโต้ภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อปกป้องมูลค่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของตนเอง

เมื่อคุณเปิดหนังสือพิมพ์ คำว่า “เงินเฟ้อ” มักจะปรากฏอยู่ในหน้าแรกเป็นประจำ ซึ่งเงินเฟ้อคือคำที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับพอร์ตการลงทุนของคุณ สินทรัพย์บางประเภทมีแนวโน้มจะสูญเสียมูลค่าในช่วงที่เงินเฟ้อพุ่งสูง แต่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเทรดสู้เงินเฟ้อ คุณจะสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณเพื่อเพิ่มความได้เปรียบสูงสุด

เนื้อหาของบทความโดยสรุป:

การเทรดสู้เงินเฟ้อ คือการดำเนินการของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในการตอบโต้ภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อปกป้องมูลค่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของตนเอง
โดยสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับการเทรดในภาวะเงินเฟ้อนั้นไม่มีกำหนดไว้ตายตัว จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในครั้งนั้นๆ
นักลงทุนอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน โยกย้ายเงินทุนออกจากสินทรัพย์บางประเภทไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น หรือเพิ่มสินทรัพย์ใหม่ๆ เข้าไปในพอร์ตการลงทุน

“การเทรดสู้เงินเฟ้อ” หมายถึงอะไร?
การเทรดสู้เงินเฟ้อ คือกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยใช้รักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่สูง เนื่องจากในช่วงที่เงินเฟ้อพุ่งสูง ตลาดหุ้นก็มักจะได้รับผลกระทบไปด้วย (ถึงแม้ว่าหุ้นบางตัวยังสามารถทำผลงานได้ดีก็ตาม)

การเทรดในภาวะเงินเฟ้อ มีเป้าหมายอยู่ที่การย้ายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ “ป้องกันความเสี่ยง” ซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงที่มีเงินเฟ้อสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท ซึ่งด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปกป้องความมั่งคั่งของคุณจากผลกระทบที่รุนแรงของเงินเฟ้อได้

แล้วจะสามารถเทรดในภาวะเงินเฟ้อได้อย่างไร?
เนื่องจากหัวใจสำคัญของภาวะเงินเฟ้อคือความไม่แน่นอน ดังนั้น สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในภาวะเงินเฟ้อจึงมักจะไม่มีรายการที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อครั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถศึกษาแนวทางจากช่วงเวลาที่มีภาวะเงินเฟ้อในอดีตได้

นอกจากนี้ กลยุทธ์การเทรดเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อยังต้องการความคล่องตัวของพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย ซึ่งอาจหมายถึงการโยกย้ายเงินทุนออกจากสินทรัพย์บางประเภทเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งการเลือกสินทรัพย์ใหม่ๆ เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของคุณ

อย่างไรก็ตาม การเทรดเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์เดียว เช่น น้ำมันหรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ควรจะคำนึงถึงเป้าหมายในระยะยาวและหลีกเลี่ยงการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนที่มากเกินไป

สินทรัพย์ที่เหมาะสมในภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูง
ทรัพย์สินบางประเภทมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงภาวะเงินเฟ้อสูง ตัวอย่างเช่น

อสังหาริมทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมันดิบ)
ทองคำ
หุ้นขนาดใหญ่ของบริษัทชั้นนำ
พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ
สินทรัพย์บางประเภทมักมีแนวโน้มที่จะสูญเสียมูลค่าเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อสูง เช่น

ตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
พันธบัตรแบบดั้งเดิม
หุ้นของบริษัทที่มีหนี้สินสูง
หุ้นของบริษัทขนาดเล็ก
แล้วถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่ะ?
หนึ่งในความเสี่ยงสำคัญจากภาวะเงินเฟ้อ คือ มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้การขอสินเชื่อและการชำระหนี้ที่มีอยู่กลายเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น

สถานการณ์เช่นนี้สามารถทำให้โอกาสต่างๆ ที่เคยมีอยู่หดหายไปอย่างรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จนส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมหดตัวลง

การเทรดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
โดยทั่วไปแล้ว ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เก็งกำไรหรือสินทรัพย์ที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร เพราะสินทรัพย์เหล่านี้มักจะเติบโตได้ดีในเวลาที่ตลาดมีความเชื่อมั่น ซึ่งมักจะไม่มีอยู่ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในขณะเดียวกัน การลงทุนในบริษัทที่มีหนี้สินสูงก็ถือเป็นความคิดที่ไม่ดีเช่นกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือล้มละลายได้ง่ายขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แทนที่จะลงทุนในบริษัทเหล่านี้ ลองมองหาหุ้นของบริษัทที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น สาธารณูปโภค, สินค้าอุปโภคบริโภค, หรือพลังงาน

นอกจากนี้ อย่าลืมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารว่าสินทรัพย์ใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิด ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากตำราการซื้อขายในช่วงภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้อาจจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเข้าพอร์ตโฟลิโอได้

ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้น สามารถเปิดบัญชีซื้อขาย (กรณีไม่มีบัญชีกับ INFINOX มาก่อน) หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบ (กรณีที่เป็นลูกค้า INFINOX อยู่แล้ว) และเริ่มต้นเทรดสู้เงินเฟ้อได้แล้ววันนี้

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใดๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น