เวลาเปิดทำการซื้อขาย

เนื่องจากช่วงเวลาเปิดซื้อขายและวันหยุดของตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะทำการอัปเดตข้อมูลนี้ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เวลาเปิดทำการซื้อขายที่แสดงเป็นเวลามาตรฐาน GMT+3

June Holiday 2023

GMT+3 8 June 2023
Corpus Christi Day
12 June 2023
The King's Birthday
16 June 2023
Youth Day
19 June 2023
Juneteenth
22 June 2023
Dragon Boat Festival
23 June 2023
Dragon Boat Festival
US30NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
DJ30ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
SPX500NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
US500NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
SP500ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
NAS100NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
USTECHNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
NAS100ftNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
US2000NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
JPN225NormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal
UK100NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
UK100ftNormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
GER40NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
GER40ftNormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
EUSTX50NormalNormalNormalEarly Close 23:00NormalNormal
FRA40NormalNormalNormalNormalNormalNormal
ESP35NormalNormalNormalNormalNormalNormal
HKINDEXNormalNormalNormalNormalClosedNormal
HKG33NormalNormalNormalNormalClosedNormal
HK50ftNormalNormalNormalNormalClosedNormal
AUS200NormalLate Open 10:10NormalNormalNormalNormal
CHINA50NormalNormalNormalNormalNormalNormal
CHINA50ftNormalNormalNormalNormalNormalNormal
INDIA50NormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDXNormalNormalNormalNormalNormalNormal
VIXNormalNormalNormalEarly Close 18:30NormalNormal
SA40NormalNormalClosedNormalNormalNormal
BVSPXClosedNormalNormalNormalNormalNormal
GOLDNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GOLDftNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
SILVERNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
SILVERftNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
XPDUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
XPTUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
UKOUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
UKOUSDftNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
USOUSDNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
CL-OILNormalNormalNormalEarly Close 20:15NormalNormal
NGNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GASNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
GasoilNormalNormalNormalEarly Close 20:30NormalNormal
CopperNormalNormalNormalEarly Close 21:30NormalNormal
CottonNormalNormalNormalClosedNormalNormal
OJNormalNormalNormalClosedNormalNormal
CocoaNormalNormalNormalClosedNormalNormal
CoffeeNormalNormalNormalClosedNormalNormal
SugarNormalNormalNormalClosedNormalNormal
SoybeanNormalNormalNormalClosedNormalNormal
WheatNormalNormalNormalClosedNormalNormal
USDBRLNormalNormalNormalClosedNormalNormal
USDTRYNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDCLIPNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDCOPNormalClosedNormalClosedNormalNormal
USDINRNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDTWDNormalNormalNormalNormalClosedClosed
USDIDRNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDKRWNormalNormalNormalNormalNormalNormal
USDTHBNormalNormalNormalNormalNormalNormal
US shares NormalNormalNormalClosedNormalNormal
EU Shares NormalNormalNormalNormalNormalNormal
UK SharesNormalNormalNormalNormalNormalNormal
ETFNormalNormalNormalClosedNormalNormal
FGBLNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBMNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBXNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FGBSNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FLGNormalNormalNormalNormalNormalNormal
FEINormalNormalNormalNormalNormalNormal
TYNormalNormalNormalEarly Close 20:00NormalNormal

June Rollover 2023

ตราสาร คำอธิบาย วันที่โรลโอเวอร์ สัญญาปัจจุบัน สัญญาถัดไป
FGBXEuro - BUXL Futures2023-06-02FGBXM3FGBXU3
FGBSEuro - Schatz Futures2023-06-02FGBSM3FGBSU3
FGBMEuro - BOBL Futures2023-06-06FGBMM3FGBMU3
FGBLEuro - Bund Futures2023-06-06FGBLM3FGBLU3
SP500ftSP500 Future2023-06-13US SPX 500 - Jun 2023US SPX 500 - Sep 2023
USDXUS dollar index2023-06-13US Dollar Index - Jun 2023US Dollar Index - Sep 2023
NAS100ftNAS100 Future2023-06-14US NDAQ 100 - Jun 2023US NDAQ 100 - Sep 2023
GER40ftGermany 40 Future2023-06-14Germany 40 - Jun 2023Germany 40 - Sep 2023
FEIEURIBOR Futures2023-06-15FEIM3FEIU3
DJ30ftDJ30 Future2023-06-15US 30 - Jun 2023US 30 - Sep 2023
UK100ftFTSE100 Index Future2023-06-15UK 100 - Jun 2023UK 100 - Sep 2023
CL-OILCrude Oil West Texas Future2023-06-16Crude Oil West Texas - Jul 2023Crude Oil West Texas - Aug 2023
VIXVolatility2023-06-20Volatility Index - Jun 2023Volatility Index - Jul 2023
SILVERftSilver Future2023-06-21Silver - Jul 2023Silver - Sep 2023
CHN50ftCHINA50 Future2023-06-23China A50 - Jun 2023China A50 - Jul 2023
HK50ftHong Kong 50 Future2023-06-27Hong Kong 50 - Jun 2023Hong Kong 50 - Jul 2023
UKOUSDftBrent Oil Future2023-06-28Crude Oil Brent - Aug 2023Crude Oil Brent - Sep 2023

อัปเดตช่วงเวลาซื้อขายของ INDIA50

ตราสาร เวลาซื้อขาย (GMT+3)
Cocoa 12:45-20:30
Coffee12:15-20:30
Sugar11:30-20:00
GasoilMon: 02:00-24:00
Tue-Fri: 00:00-01:00,04:00-24:00
GER40Mon-Thu: 03:15-24:00
Fri : 03:15-23:00
GER40ftMon-Thu: 03:15-24:00
Fri: 03:15-23:00
HK50ft04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
HKG33 (HKINDEX)04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00
SA4009:30-18:30
CHN50ft04:00-11:30,12:00-23:45
UKOUSDMon: 02:00-24:00
Tue-Fri: 00:00-01:00,03:00-24:00
BVSPX15:01-23:55
FEI04:00-24:00
FGBL03:15-24:00
FGBM03:15-24:00
FGBS03:15-24:00
FGBX03:15-24:00
FLG11:00-21:00
EU Shares11:05-19:30
UK Shares11:05-19:30
ESP3510:00-22:00
USDCLPMon: 15:50-Fri: 19:10
USDCOPMon: 17:00-Fri: 20:50
USDIDRMon: 04:00-Fri: 23:00
USDKRWMon: 03:00-Fri: 23:00
USDTWDMon: 03:10-Fri: 22:00

กำหนดการออมแสง (ยูโรโซน, สหราชอาณาจักร)

ตราสาร เวลาซื้อขาย (GMT+3)
Gasoil Mon: 01:00-24:00
Tue-Fri: 03:00-24:00
Cocoa 11:45-20:30
Coffee 11:15-20:30
Sugar 10:30-20:00
UKOUSD Mon: 01:00-24:00
Tue-Fri: 03:00-24:00
ESP35 09:00-21:00
FGBL 03:15-23:00
FGBM 03:15-23:00
FGBX 03:15-23:00
FGBS 03:15-23:00
FLG 10:00-20:00
FEI 03:00-23:00
EU Shares 10:05-18:30
UK Shares 10:05-18:30

อัปเดตช่วงเวลาซื้อขายของ INDIA50

เวลาเปิดทำการซื้อขายเดิม (GMT+3) ช่วงเวลาซื้อขายใหม่ (GMT+3) ตราสาร วันที่มีผล
Mon-Fri: 01:00-24:00 Mon-Thu: 04:00-13:10, 13:40-23:45
Fri: 04:00-13:10, 13:40-23:42
INDIA50 27 March 2023
1
2
3
ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์และยืนยันตัวตนเพื่อการอนุมัติเปิดบัญชี
ฝากเงิน
เพียงฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย คุณก็พร้อมเข้าสู่ตลาด
เริ่มซื้อขายได้ทันที
สร้างความได้เปรียบจากโอกาสในการซื้อขาย

เข้าถึงอำนาจแห่ง INFINOXได้ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

เข้าถึงอำนาจแห่ง INFINOXได้ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1
ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์และยืนยันตัวตนเพื่อการอนุมัติเปิดบัญชี
2
ฝากเงิน
เพียงฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย คุณก็พร้อมเข้าสู่ตลาด
3
เริ่มซื้อขายได้ทันที
สร้างความได้เปรียบจากโอกาสในการซื้อขาย

รีวิว INFINOX ความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

เรื่องที่ชอบที่สุดของ INFINOX...

เรื่องที่ชอบที่สุดของ INFINOX คือการซัพพอร์ต ทีมงาน INFINOX ตอบกลับหาผมเร็วมาก และ IX Social ก็ดีมากสำหรับมือใหม่อย่างผมที่มีประสบการณ์แค่เดือนเดียว รวมๆ แล้วโอเคมากกับ INFINOX

Ahmed Abouzid
11 มิ.ย. 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เงื่อนไขการเทรดดีมาก

เงื่อนไขการเทรดดีมาก สเปรดไม่ถ่างจนกว้างมากผิดปกติเวลาที่มีข่าวแรงๆ เท่าที่ดูยังไม่เจอการตุกติก ยังไม่เห็นการโกงกราฟ เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตตอบเร็วดีมาก คงเทรดที่นี่ต่อไปยาวๆ และแนะนำโบรกนี้ต่อให้เพื่อนๆ แต่ให้แค่ 4 ดาวพอ เพราะต้องส่งเมลหาซัพพอร์ตเพื่อขอถอนเงินซึ่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ น่าจะถอนเงินจากในหน้าบัญชีได้เองเลยมากกว่า
วันที่ได้สัมผัสประสบการณ์: 10 พฤศจิกายน 2565

ubokobong umo
10 พ.ย. 2565

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

ดีที่สุดที่หาได้!

เทรดกับ infinox มาหลายปีแล้วยังไม่เคยเจอปัญหาอะไร เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตดีมาก ถอนเงินได้เร็ว เซลดูแลดีมาก ช่วยเหลือเราทุกอย่าง เทรดที่นี่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจได้ 1000%

Clayton Diniz
20 ก.ย. 2564

Reviews Reviews Reviews Reviews Reviews
Reviews

บทวิเคราะห์และบทความเสริมความรู้เยอะมาก

บทวิเคราะห์และบทความเสริมความรู้เยอะมาก ตอนที่เริ่มเทรดความรู้ผมยังเป็น 0 แต่จากที่คอยอ่านความรู้จาก infinox ช่วยให้ผมหาแนวการเทรดของตัวเองเจอ ชอบแบบคูณ10

Abdul-Ghaffar Safar
22 เม.ย. 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ดีกว่าโบรกเกอร์ทั่วไป

infinox มี metatrader ให้ใช้ได้ครบ โดยเฉพาะ MT5 ที่มีฟังก์ชัน market depth เพื่อหาราคาที่ดีที่สุดในตอนนั้น และการที่เปลี่ยนเลเวอเรจได้ตามใจชอบคือดีมาก เลเวอเรจ 1:1000 สูงไปหน่อยสำหรับผม แต่ผมก็เปลี่ยนเลเวอเรจมาเป็น 1:200 ได้ง่ายๆ แค่นี้ก็เทรดได้สบายใจขึ้น

Najid Naif Sarraf
15 ก.ย. 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ทีมซัพพอร์ตดีที่สุดที่เคยเจอ

ตอนที่เจอปัญหา ประทับใจตรงทีมงานซัพพอร์ตดีมาก เจ้าหน้าที่เก่งและช่วยแก้ปัญหาได้ทันที

Samuel Chukwu
9 พ.ย. 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

มือใหม่ครับ

มือใหม่ครับ ลองใช้ infinox แล้วชอบ เป็นโบรกเกอร์ที่ให้เงื่อนไขการเทรดดี เทรดแล้วยังไม่เจอปัญหาอะไร

Nawwaf Shams
20 ต.ค. 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ของเค้าดีจริง

รู้ว่าของดีราคาไม่ถูก แต่ infinox ก็น่าจะลดค่าสเปรดลงมาได้อีกหน่อย เพราะถ้าลดค่าสเปรดได้คนน่าจะสนใจมากขึ้น และคนน่าจะมาใช้ infinox เยอะขึ้น เท่านี้ก็ win-win ทุกคนได้ประโยชน์นะ ดีมั้ย?

Margaret S.
22 สิงหาคม 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

มีอะไรดีๆ ให้ใช้ได้เยอะมาก

ปกติโบรกเกอร์ CFD มักจะมีบริการที่แตกต่างกันให้กับลูกค้า อย่างน้อยก็ควรมี webtrader เป็นของตัวเอง แต่ infinox กลับไม่มีให้ เสียใจมากเพราะ infinox มีอะไรดีๆ ให้เล่นเยอะแยะมาก น่าจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองได้แล้ว

Brent B.
23 พฤษภาคม 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เทรดที่นี่รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะ

เราเริ่มเทรดกับ infinox แบบไม่มีความรู้อะไรเลย แต่หลังเทรดมาปีนึง เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้น INFINOX ช่วยสร้างความแตกต่างได้จริงๆ

Jannie F.
18 มีนาคม 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ผมให้ 4 ดาว

ก็รู้ว่า infinox มีลูกค้าเยอะ แต่ก็น่าจะตอบกลับหาผมได้เร็วกว่านี้นะ เพราะปัญหาชอบเกิดในชั่วโมงเร่งด่วน ทุกคนก็รู้ข้อนี้ ผมว่า infinox น่าจะจ้างพนักงานซัพพอร์ตเพิ่ม เพราะการตอบกลับไม่เร็วอย่างที่คิดทำให้ผมให้แค่ 4 ดาว แทนที่จะเป็น 5

Terry B.
20 กรกฎาคม 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

โบรกเกอร์ดีและเป็นมืออาชีพ

บางทีก็เหมือน infinox จะมีเจ้าหน้าที่รับสายไม่พอ ที่จริงไม่อยากติเรื่องการบริการเลย เพราะทีมซัพพอร์ตนิสัยดีและเป็นมืออาชีพมาก แต่ก็น่าจะต้องบอกไว้ตรงนี้ซะหน่อย

Harry A.
25 พฤษภาคม 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ไม่มีอะไรให้ติ

หลังเทรดกับ infinox ก็รู้เลยว่าทีมงานดีมากและเป็นมืออาชีพมาก ทำให้เรารับได้กับระบบความปลอดภัยที่เยอะแยะมากมาย แต่ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนการเปิดบัญชีค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าที่คิด

Keri F.
14 มิถุนายน 2565

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

มี MT5 และการสนับสนุนลูกค้าที่ดี

รู้สึกชอบมากที่ใช้แพลตฟอร์ม MT5 เทรดหุ้นได้ตามใจชอบ และผมชอบอ่านบทวิเคราะห์จาก ix intel ประจำ ตอนนี้พอใจกับโบรกนี้มาก

Salamah M.
18 พ.ย. 2565 เวลา 20:07 น.

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เงื่อนไขน่าสนใจ

เราเป็นพวกเปิดบัญชีเสร็จแล้วค่อยหาข้อมูล ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เราชอบแบบนี้ พอดีเป็นคนแปลกๆ แบบนี้แหละ :D เราบอกเลยว่าเงื่อนไขที่นี่รวมๆ แล้วโอเค ไม่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้แย่อะไร

Unais H.
23 ต.ค. 2565 เวลา 16:17 น.

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

การบริการรวดเร็ว

ชอบอ่าน ix intel มาก เพราะช่วยให้เรารู้จักตลาดได้ดีขึ้น คนที่เทรดควรอ่านนะ

Abdur R.
11 เม.ย. 2565 เวลา 15:59 น.

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

บริการยอดเยี่ยม

ตอนผมเปิดบัญชีกับ infinox ผมมีประสบการณ์เทรดมาแล้วประมาณสองสามปี และคิดว่าไม่มีอะไรให้เรียนรู้เพิ่มแล้ว แต่ผมคิดผิด บทความความรู้ของที่นี่ดีมากและมีอะไรให้ผมเรียนรู้เสมอ

Alexander K.
24 ก.ค. 2565 เวลา 16:01 น.

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เปิดบัญชีเร็วมาก และเริ่มเทรดได้ในไม่กี่นาที ถอนเงินก็เร็วพอสมควร ดีมาก

William Thomas

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ix social เป็นแอปของ infinox ที่ชอบที่สุดแล้ว บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดา มันช่วยให้คนอื่นทำเงินได้จากวิธีเทรดของผม สุดยอด!

Jack Bailey

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เป็นเรื่องดีมากที่โบรกเกอร์ให้เลเวอเรจต่างกันตามสินค้า อย่างฟอเร็กซ์ใช้เลเวอเรจได้ถึงหนึ่งพันเท่า เพราะบางวันฟอเร็กซ์ก็แทบไม่ขยับไปไหนเลย ส่วนหุ้นก็ได้เลเวอเรจน้อยกว่าเพราะขยับแรงกว่า ฉลาดมาก infinox

Hazim Hashim Srour

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

เราเพิ่งเทรดที่โบรกเกอร์นี้ไม่กี่เดือน แต่รู้เลยว่าที่นี่ดีจริง เจ้าหน้าที่ดี ทำงานเร็ว ตรงไปตรงมา ถูกใจสายเดย์เทรด

Betty Wingler

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

ทุกอย่างที่อยากได้ ที่นี่มีหมด สเปรดแคบ สินค้าเยอะ เลเวอเรจสูง เยี่ยม

Ayoob Naim

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

โปรแกรมเทรดของที่นี่ดีมาก เร็ว นิ่ง ไม่กระตุก

Kenneth Monteiro

Review Page Review Page Review Page Review Page Review Page
Reviews

โบรกเกอร์เชื่อถือได้ สินค้าให้เลือกเทรดเยอะ แพลตฟอร์มใช้ดี ฝากเงินได้หลายทาง มีใบอนุญาตจากหลายที่

Muhanned

ความสำเร็จในการเทรด

awards
ได้รับรางวัล
2021 Ultimate
Fintech awards
awards
ได้รับรางวัล
Best Forex Broker for
Long-Term Trading 2022
awards
ได้รับรางวัล
2021 Best Forex Copy
Trading Platform - Africa
awards
ได้รับรางวัล
2021 Best Forex Copy
trading platform - Middle East
awards
ได้รับรางวัล
2020 Best Trading
Account
Margin Rates
awards
ได้รับรางวัล
Global 100
2020 Winner