การซื้อขาย

ชั่วโมงตลาด

โปรดอ้างอิงหน้านี้เพื่อการอัปเดตชั่วโมตลาดจาก INFINOX

ชั่วโมงตลาด

ชั่วโมงตลาดและวันหยุดต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยังคงให้ข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

ชั่วโมงการซื้อขายที่กล่าวถึงคือ GMT+2

สัญลักษณ์ 17th January 2022
Martin Luther King Jr. Day
25th January 2022
Australia Day
26th January 2022
Australia Day
31st January 2022
Chinese New Year' Eve
XAUEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XAGEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XPDUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
XPTUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
NGEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
GASEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
CopperEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
CottonClosedNormalNormalNormal
OJClosedNormalNormalNormal
CocoaClosedNormalNormalNormal
CoffeeClosedNormalNormalNormal
SugarClosedNormalNormalNormal
SoybeanClosedNormalNormalNormal
WheatClosedNormalNormalNormal
Cl-OilEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
USOUSDEarly Closed @ 21:15NormalNormalNormal
US30Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
SPX500Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
NAS100Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
US2000Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
JPN225Early Closed @ 20:00NormalNormalNormal
HKG33NormalNormalNormalEarly Closed @ 06:00
AUS200NormalEarly Closed @ 23:00Late Opened @ 08:10Normal
VIXEarly Closed @ 18:30NormalNormalNormal
GOLDftEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
SILVERftEarly Closed @ 21:30NormalNormalNormal
SP500ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
DJ30ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
NAS100ftEarly Closed @ 20:00NormalNormalNormal
GER40ftEarly Closed @ 23:00NormalNormalNormal
HK50ftNormalNormalNormalEarly Closed @ 06:00
US shares CFDsClosedNormalNormalNormal
ETFClosedNormalNormalNormal
สัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ วันที่โรล
VIXVolatility2022/1/14
CL-OILCrude Oil West Texas2022/1/18
GOLDftGold2022/1/20
HK50ftHSI Future2022/1/26
UKOUSDftBrent Oil Future2022/1/27

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้าระดับพรีเมียมของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคุณมีคำถามโปรดติดต่อเรา

เปิดบัญชีจริง