การซื้อขาย

ชั่วโมงตลาด

โปรดอ้างอิงหน้านี้เพื่อการอัปเดตชั่วโมตลาดจาก INFINOX

ชั่วโมงตลาด

ชั่วโมงตลาดและวันหยุดต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราจะยังคงให้ข้อมูลล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ

ชั่วโมงการซื้อขายที่กล่าวถึงคือ GMT+3

สัญลักษณ์ Description Rollover Date
VIXVolatility5/13/2022
CL-OILCrude Oil West Texas Future5/18/2022
GOLDftGold Future5/24/2022
CHINA50ftCHINA50 Future5/25/2022
HK50ftHong Kong 50 Future5/26/2022
UKOUSDftBrent Oil Future5/27/2022
สัญลักษณ์ 2nd May 2022
Labor Day
3rd May 2022
Early May bank holiday
9th May 2022
Birthday of Buddha
16th May 2022
Buddha Purnima
30th May 2022
US Memorial Day
USDINRNormalClosedNormalClosed Normal
USDBRLNormalNormalNormalNormal Closed
UK100ClosedLate open 03:00NormalNormal Early Close 23:00
GER40NormalNormalNormalNormal Early Close 23:00
EUSTX50NormalNormalNormalNormal Early Close 23:00
US30NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
SPX500NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
NAS100NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
US2000NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
JPN225NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
HKG33ClosedNormalClosedNormal Normal
FRA40NormalNormalNormalNormal Early Close 23:00
VIXNormalNormalNormalNormal Early Close 18:30
SP500ftNormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
DJ30ftNormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
NAS100ftNormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
GER40ftNormalNormalNormalNormal Early Close 23:00
UK100ftClosedLate open 03:00NormalNormal Early Close 23:00
UK Shares CFDsClosedNormalNormalNormal Normal
US Shares CFDsNormalNormalNormalNormal Closed
ETFNormalNormalNormalNormal Closed
NGNormalNormalNormalNormal Early Close 21:30
GASNormalNormalNormalNormal Early Close 21:30
CopperNormalNormalNormalNormal Early Close 21:30
CottonNormalNormalNormalNormal Closed
OJNormalNormalNormalNormal Closed
CocoaNormalNormalNormalNormal Closed
CoffeeNormalNormalNormalNormal Closed
SugarNormalNormalNormalNormal Closed
SoybeanNormalNormalNormalNormal Closed
WheatNormalNormalNormalNormal Closed
CL-OILNormalNormalNormalNormal Early Close 20:15
USOUSDNormalNormalNormalNormal Early Close 20:15
XAUNormalNormalNormalNormal Early Close 20:15
XAGNormalNormalNormalNormal Early Close 21:30
GOLDftNormalNormalNormalNormal Early Close 20:15
SILVERftNormalNormalNormalNormal Early Close 21:30
XPDUSDClosedNormalNormalNormal Closed
XPTUSDClosedNormalNormalNormal Closed
US500NormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
USTECHNormalNormalNormalNormal Early Close 20:00
HKINDEXClosedNormalClosedNormal Normal
HK50ftClosedNormalClosedNormal Normal

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้าระดับพรีเมียมของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคุณมีคำถามโปรดติดต่อเรา

เปิดบัญชีจริง