ทองคำเองก็ได้รับผลบวกจาก NFP report กับ Unemployment report ด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับ Dow Jones (US30) ที่ short-term อยู่ใน Imbalance (DOWN) phase อยู่แล้ว ผลจากข่าวทำให้ตลาด bearish มากขึ้นไปอีก

Economic Calendar:

 • 🇬🇧 BOE Gov Bailey Speaks (เวลา 22:00GMT+7). BOE Gov Bailey Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
  Previous Day: NFP report และ Unemployment report ตัวเลขที่ออกมาส่งผลดีกับ ทองคำ ทำให้ buyers กลับเข้ามา active และจากนั้นเป็นต้นมา buyers ก็ control market โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Poor Structure with Multiple Distribution

  Today: แม้ว่าใน smaller time-frame buyers จะ control market แต่ short-term ตลาดยังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 13 วัน เพราะฉะนั้นเมื่อราคาขึ้นมาถึง balance area เราจึงเห็น sellers กลับเข้ามา active
  rally ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นั้นมีผลโดยตรงมาจากข่าวที่มาช่วย drive market แต่เมื่อไม่มีข่าวสำคัญในวันจันทร์ โอกาสจึงสูงที่ ทอง น่าจะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ profile shape ที่เป็น poor structure

  การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Poor structure ซึ่งบ่งบอกถึงตลาดที่เทรดด้วยอารมณ์มากกว่า demand/supply นั้น ถ้าราคาไม่สามารถ break & hold high/low ของวันก่อนหน้าได้ มีโอกาสที่เราจะเห็นราคา pull back กลับมาเพื่อ fix poor structure เหล่านั้นออกไป

  <–Balance Rules Apply!–>
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  – Short-term = IN BALANCE
  – Medium-term = IMD
  – Bigger Picture = IN BALANCE

  Profile Shape = Poor Structure

  10 Days Range Analysis
  – Maximum: 27.000
  – Minimum: 12.100
  – Average: 20.680

Forex:

 • EUR/USD
  Previous Day: NFP report และ Unemployment report ตัวเลขที่ออกมาส่งผลดีกับ Euro ทำให้ buyers กลับเข้ามา active และจากนั้นเป็นต้นมา buyers ก็ control market โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Multiple Distribution

  Today: แม้ว่าใน smaller time-frame buyers จะ control market แต่ short-term ตลาดยังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 16 วัน rally ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นั้นมีผลโดยตรงมาจากข่าวที่มาช่วย drive market แต่เมื่อไม่มีข่าวสำคัญในวันจันทร์ โอกาสจึงสูงที่ Euro น่าจะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ profile shape ที่เป็น b-shape

  การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

  <–Balance Rules Apply!–>
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  – Short-term = IN BALANCE
  – Medium-term = IMU
  – Bigger Picture = IN BALANCE

  Profile Shape = Long b-Shape

  10 Days Range Analysis
  – Maximum: 115.1
  – Minimum: 32.9
  – Average: 75.7
 • GBP/USD
  Previous Day: NFP report และ Unemployment report ตัวเลขที่ออกมาส่งผลดีกับ GBP ทำให้ buyers กลับเข้ามา active และจากนั้นเป็นต้นมา buyers ก็ control market โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น

  Today: แม้ว่าใน smaller time-frame buyers จะ control market แต่ short-term ตลาดยังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 18 วัน rally ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เมื่อหมดแรง เราจึงเห็น sellers กลับเข้ามา active ทันทีในการเทส balance area high ครั้งแรก
  rally ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์นั้นมีผลโดยตรงมาจากข่าวที่มาช่วย drive market แต่เมื่อไม่มีข่าวสำคัญในวันจันทร์ โอกาสจึงสูงที่ GBP น่าจะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ profile shape ที่เป็น b-shape

  การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

  <–Balance Rules Apply!–>
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  – Short-term = IN BALANCE
  – Medium-term = IMU
  – Bigger Picture = IN BALANCE

  Profile Shape = Long b-Shape

  10 Days Range Analysis
  – Maximum: 145.4
  – Minimum: 46.9
  – Average: 87.3

Indices:

 • US30
  Previous Day: ตรงกันข้ามกับ 3 ตัวก่อนหน้านี้ เพราะ NFP report และ Unemployment report ส่งผลลบกับ US30 แล้วด้วยความที่ short-term นั้นเป็น Imbalance (DOWN) phase อยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายมากที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

  Today: ขณะที่ Dow Jones (US30) กำลังเทรดอยู่ที่ main inflection point บริเวณ medium TF low ซึ่งเป็น major support ด่านแรกที่ราคาต้องผ่านไปให้ได้ ถ้า sellers นั้น control market จริง
  ด่านที่ 2 ที่เป็น major support คือ Support Zone 33468.14-33499.64 และ 33376.44-33410.94 ซึ่งราคาสามารถ break Initial Support ได้ จะส่งผลให้ medium TF เปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (DOWN) phase ตาม short-term ไปด้วย

  การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

  Directional Bias/Control
  – Short-term = IMD
  – Medium-term = IN BALANCE
  – Bigger Picture = IN BALANCE

  Profile Shape = D-Shape

  10 Days Range Analysis
  – Maximum: 522.600
  – Minimum: 179.000
  – Average: 307.210

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น