คุณอยู่ที่นี่: หน้าหลัก / IX Intel / Search

INFINOX อยู่เหนือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดต่าง ๆ Intel ของเรามีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อทำให้คุณมีโอกาสต่าง ๆ ในการซื้อขายทางการเงินได้มากที่สุด

Arrow down

แนะนำ

คู่มือการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายฉบับสมบูรณ์
คู่มือการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายฉบับสมบูรณ์

กลยุทธ์การซื้อขายเป็นวิธีคิดที่เป็นระบบในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงิน, ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้, และการวิเคราะห์ตลาดของคุณ

WEEK AHEAD: สัปดาห์แห่ง PMI, การว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ
WEEK AHEAD: สัปดาห์แห่ง PMI, การว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ

ในสัปดาห์นี้มีการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจในระดับ Tier 1 จากประเทศต่างๆ มากมาย ทั้งอัตราการจ้างงาน, PMI, อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน และสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากแคนาดา

โซเชียลมีเดีย