tăng sức mạnh

Công cụ giao dịch

INIFNOX biết rằng khách hàng cần có công cụ giao dịch phù hợp để xác định các cơ hội và quản lý rủi ro khi họ giao dịch trên thị trường. sử dụng các công cụ phù hợp có thể tạo ra tất cả sự khác biệt cho chiến lược giao dịch.

MQL4 & MQL5

MT4/MT5 của quý khách không chỉ là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ, nó còn đi kèm với một loạt các công cụ và chức năng mà quý khách có thể truy cập trực tiếp từ bên trong nền tảng của mình hoặc từ các trang web Metaquotes

Voice id icon Tín hiệu giao dịch
Indicators icon Các chỉ số
Share icon Hàng hóa
Layout module icon Tùy chỉnh
mql4 icon

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020