Tại INFINOX, chúng tôi nhận ra rằng khách hàng cần các công cụ giao dịch phù hợp để xác định cơ hội và quản lý rủi ro của họ khi họ giao dịch trên thị trường. Có thêm lợi thế cho hoạt động giao dịch của bạn bằng cách sử dụng các công cụ mà chúng tôi cung cấp.

VPS

Kết nối là yếu tố quan trọng nhất đối với khách hàng và Chuyên gia Cố vấn (EA).

INFINOX làm việc với 4XSolutions để cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng VPS được kết nối trực tiếp với các máy chủ giao dịch của chúng tôi.

  • Độ trễ thấp & kết nối chéo
  • Bảo mật & bảo vệ đẳng cấp thế giới
  • Hỗ trợ 24 giờ

MQL4 & MQL5

Nền tảng MT4 và MT5 của bạn không chỉ là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ.

Nó cũng đi kèm với một loạt các công cụ và chức năng mà bạn có thể truy cập trực tiếp từ bên trong nền tảng của mình hoặc từ trang web MetaQuotes.

  • Tín hiệu giao dịch
  • Các chỉ báo
  • Hàng hóa
  • Sửa đổi tùy chỉnh
1
2
3
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
2
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
3
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020