Giới thiệu

Sau một vài tuần yên ắng, tuần này đánh dấu sự bắt đầu của tháng mới và nhà giao dịch sẽ chứng kiến một loạt các dữ liệu quan trọng được công bố. Báo cáo việc làm Mỹ là tâm điểm với Bảng lương Phi nông nghiệp và tăng trưởng tiền lương. Tuy nhiên, mọi người cũng sẽ chú ý tới những dữ liệu khác như Niềm tin người tiêu dùng, các số liệu tăng trưởng và lạm phát từ khắp nơi. Ngoài dữ liệu từ Mỹ, các nhà giao dịch cũng sẽ quan tâm đến lạm phát của Khu vực đồng Euro và chỉ số PMI sản xuất. Tại Mỹ Latinh, tâm điểm sẽ là các dữ liệu việc làm và cuộc họp của các ngân hàng trung ương.

Theo dõi

  • Bắc Mỹ Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ là trọng tâm cùng với Niềm tin người tiêu dùng Mỹ, GDP cuối cùng của Q4 và PCE lõi (thước đo lạm phát mà FED thường dùng).
  • Châu Âu & Châu Á – PMI sản xuất của các nền kinh tế lớn và lạm phát sơ bộ của Khu vực đồng Euro.

 

Dữ liệu Bắc Mỹ

PMI sơ bộ cuối tuần trước đã cung cấp đánh giá tương đối lạc quan về nền kinh tế Mỹ trong tháng 3. Vì vậy, bức tranh về Niềm tin người tiêu dùng chắc chắn sẽ rất thú vị. Tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm mạnh trong gần một năm và chỉ báo niềm tin của Hội đồng Hội nghị đang được dự báo giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 2/2021.

Chỉ số Sản xuất ISM đã giảm trở lại trong khoảng một năm nay và tháng 3 từng được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng này; tuy nhiên, PMI sơ bộ cuối tuần trước đã cho thấy các ngành kinh doanh đã phần nào bỏ qua cuộc chiến tại Ukraine. Điều này có thể sẽ tạo ra bất ngờ tích cực đối với dữ liệu ISM trong tuần này.

Báo cáo việc làm tại Mỹ là công bố quan trọng trong tuần này. Bảng lương Phi nông nghiệp được kỳ vọng sẽ cho thấy mức tăng trưởng 450.000 việc làm trong tháng 3 sau khi đã tăng mạnh trong tháng 2. Các báo cáo chỉnh sửa cho các tháng trước cũng sẽ cho thấy toàn bộ câu chuyện, vì vậy chúng cũng nên được quan tâm. Tương tự là tăng trưởng tiền lương với mức tăng trên 5% từ tháng 10.

Phản ứng của thị trường

  • Có nhiều sự kiện ảnh hưởng đến thị trường trên lịch kinh tế Mỹ trong tuần này.
  • Bảng lương Phi nông nghiệp là dữ liệu quan trọng đối với các nhà giao dịch USD. Báo cáo tăng mạnh trên diện rộng (tăng trưởng việc làm cao hơn, tăng trưởng tiền lương cao hơn) sẽ là thông tin tích cực cho USD.

 

Châu Âu & Châu Á

Hầu hết các dữ liệu chỉ nhằm đảm bảo tính hình thức. Tăng trưởng cuối cùng của Q4 tại Anh được dự báo sẽ không có bất ngờ nào trong khi PMI sản xuất của Nhật, Khu vực đồng Euro Anh đều là các số liệu chốt và dự báo sẽ không có sửa đổi. Tuy nhiên, PMI Trung Quốc dự báo hoặc trì trệ (dịch vụ) hoặc giảm (sản xuất và tổng thể). Số liệu tiêu cực bất thường đối với nhóm chỉ số này sẽ gây ra biến động cho tâm lý trên diện rộng.

Lạm phát là chủ đề hiện được các nhà giao dịch đặc biệt quan tâm. Với mặt bằng giá cả tăng trên khắp thế giới, lạm phát tại Khu vực đồng Euro cuối cùng cũng tăng. Tuy nhiên, lạm phát lõi dự báo lần đầu tiên sẽ tăng hơn 3% (và quan trọng là trên mức mục tiêu 2% của ECB). Điều này sẽ thúc đẩy quyết tâm của phe diều hâu (như các lãnh đạo ngân hàng trung ương Đức và Áo) đối với Hội đồng Thống đốc. Với số liệu lạm phát tại Mỹ và Anh tăng bất ngờ trong thời gian gần đây, những bất ngờ tương tự đối với lạm phát tại Khu vực đồng Euro sẽ hỗ trợ cho đồng EUR.

Phản ứng của thị trường

  • Tâm lý thị trường trên diện rộng sẽ bắt đầu với PMI của Trung Quốc vào thứ Năm. Số liệu giảm đối với các ngành công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ dẫn đến tâm lý e ngại rủi ro.
  • Sức mạnh của đồng EUR sẽ được củng cố nếu lạm phát cao hơn dự báo.


Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn về tài chính, đầu tư hoặc các tư vấn khác về việc dựa vào đó. INFINOX không được phép cung cấp tư vấn đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, sự an toàn, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp cho bất kỳ người cụ thể nào.