Bạn đang ở trang này: Home / IX Intel / Search

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Arrow down

Tính năng

Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này
Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này

Các dữ liệu quan trọng đã được công bố trước Lễ Phục sinh nên vì thế, tuần này sẽ yên ắng hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi một số dữ liệu quan trọng gồm PMI sơ bộ và những đánh giá đầu tiên về triển vọng của các nền kinh tế trong Q2.

Hướng dẫn đầy đủ về chiến lược giao dịch
Hướng dẫn đầy đủ về chiến lược giao dịch

Các chiến lược giao dịch dựa trên các mục tiêu tài chính của bạn, khẩu vị rủi ro và các chỉ số thị trường để mua và bán các công cụ tài chính có hệ thống

Mạng xã hội của chúng ta