quý khách đang ở đây: top_nav_home / IX Intel / Search

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mọi thứ quý khách cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Arrow down

Tính năng

Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này
Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

Mặc dù tuần qua lịch kinh tế có ít biến động hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần chú ý nhiều điều. Lạm phát vẫn là một chủ đề nóng hổi đối với các chuyên gia và thị trường Mỹ La Tinh, trong khi các chỉ số PMI Flash là một chỉ số quan trọng cho thấy các nền kinh tế đang phát triển như thế nào vào cuối Quý 2.

Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này
Tiêu điểm tuần tới: Theo dõi lạm phát và PMI sơ bộ của tuần này

Các dữ liệu quan trọng đã được công bố trước Lễ Phục sinh nên vì thế, tuần này sẽ yên ắng hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần theo dõi một số dữ liệu quan trọng gồm PMI sơ bộ và những đánh giá đầu tiên về triển vọng của các nền kinh tế trong Q2.

Mạng xã hội của chúng ta