IX Intel - Nghiên cứu

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mọi thứ quý khách cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.
article card picture
Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

21 / tháng 11 / 2022

Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

Đây là một tuần giao dịch ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng trọng tâm sẽ là chỉ số Flash PMI trong thán (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

14 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

Liệu Doanh số Bán lẻ và Sản lượng Công nghiệp của Mỹ có thể giúp hỗ trợ đồng USD yếu kém không? Ở nh (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

7 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

Sau một đợt tràn ngập dữ liệu cấp một gần đây, các thị trường lớn phải đối mặt với một tuần trầm lắn (...)

Financial Trading International News What's New
article card picture
Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

21 / tháng 11 / 2022

Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

Đây là một tuần giao dịch ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng trọng tâm sẽ là chỉ số Flash PMI trong thán (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

14 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

Liệu Doanh số Bán lẻ và Sản lượng Công nghiệp của Mỹ có thể giúp hỗ trợ đồng USD yếu kém không? Ở nh (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

7 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

Sau một đợt tràn ngập dữ liệu cấp một gần đây, các thị trường lớn phải đối mặt với một tuần trầm lắn (...)

Financial Trading International News What's New
article card picture
Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

22 / tháng 8 / 2022

Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

Tin tức tuần này sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên sẽ tập trung vào các chỉ số Flash PMI của cá (...)

International News
article card picture
Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

25 / tháng 7 / 2022

Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC sẽ rất quan trọng trong tuần này. Nhưng có rất nhiều thông bá (...)

International News What's New
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

20 / tháng 6 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

Mặc dù tuần qua lịch kinh tế có ít biến động hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần chú ý nhiều điều. (...)

International News Financial Trading Market Updates
article card picture
Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

22 / tháng 8 / 2022

Tuần trước: Cần chú ý chỉ số Flash PMI và Jackson Hole

Tin tức tuần này sẽ bao gồm 2 phần chính. Phần đầu tiên sẽ tập trung vào các chỉ số Flash PMI của cá (...)

International News
article card picture
Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

25 / tháng 7 / 2022

Tuần tới: Fed, GDP và lạm phát sẽ là những tin tức tiêu biểu

Quyết định chính sách tiền tệ của FOMC sẽ rất quan trọng trong tuần này. Nhưng có rất nhiều thông bá (...)

International News What's New
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

20 / tháng 6 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào các chỉ số PMI Flash và lạm phát trong tuần này

Mặc dù tuần qua lịch kinh tế có ít biến động hơn, nhưng các nhà giao dịch vẫn cần chú ý nhiều điều. (...)

International News Financial Trading Market Updates
article card picture
Tiêu điểm tuần tới: Bảng lương phi nông nghiệp cùng lãi suất của RBA & RBNZ

3 / tháng 10 / 2022

Tiêu điểm tuần tới: Bảng lương phi nông nghiệp cùng lãi suất của RBA & RBNZ

Bảng lương phi nông nghiệp luôn là tiêu điểm trong tuần đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, các khảo sát (...)

Market Updates International News
article card picture
Tuần trước: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u

26 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u

Với Niềm tin của Người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u sẽ diễn ra t (...)

Market Updates International News
article card picture
Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
article card picture
Tiêu điểm tuần tới: Bảng lương phi nông nghiệp cùng lãi suất của RBA & RBNZ

3 / tháng 10 / 2022

Tiêu điểm tuần tới: Bảng lương phi nông nghiệp cùng lãi suất của RBA & RBNZ

Bảng lương phi nông nghiệp luôn là tiêu điểm trong tuần đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, các khảo sát (...)

Market Updates International News
article card picture
Tuần trước: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u

26 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u

Với Niềm tin của Người tiêu dùng Hoa Kỳ và lạm phát của đồng tiền chung Khu vực châu u sẽ diễn ra t (...)

Market Updates International News
article card picture
Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

19 / tháng 9 / 2022

Tuần trước: Fed dẫn đầu một loạt các ngân hàng trung ương lớn

Đây là một cuộc họp quan trọng khác của FOMC trong tuần này, nhưng Fed không phải là ngân hàng trung (...)

Market Updates International News
article card picture
Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

21 / tháng 11 / 2022

Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

Đây là một tuần giao dịch ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng trọng tâm sẽ là chỉ số Flash PMI trong thán (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

14 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

Liệu Doanh số Bán lẻ và Sản lượng Công nghiệp của Mỹ có thể giúp hỗ trợ đồng USD yếu kém không? Ở nh (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

7 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

Sau một đợt tràn ngập dữ liệu cấp một gần đây, các thị trường lớn phải đối mặt với một tuần trầm lắn (...)

Financial Trading International News What's New
article card picture
Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

21 / tháng 11 / 2022

Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

Đây là một tuần giao dịch ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng trọng tâm sẽ là chỉ số Flash PMI trong thán (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

14 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: Tập trung vào Doanh số Bán lẻ tại Mỹ và dữ liệu cấp 1 ở Anh

Liệu Doanh số Bán lẻ và Sản lượng Công nghiệp của Mỹ có thể giúp hỗ trợ đồng USD yếu kém không? Ở nh (...)

Financial Trading International News Market Updates
article card picture
Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

7 / tháng 11 / 2022

Tuần tới: CPI của Mỹ là yếu tố then chốt trong một tuần yên tĩnh hơn trong lịch

Sau một đợt tràn ngập dữ liệu cấp một gần đây, các thị trường lớn phải đối mặt với một tuần trầm lắn (...)

Financial Trading International News What's New
1
2
3
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
2
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
3
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!