Tâm lý người tiêu dùng là gì?

Tâm lý người tiêu dùng là thước đo sức khỏe của một nền kinh tế từ quan điểm của người tiêu dùng. Đây là một cuộc khảo sát về mức độ lạc quan của người tiêu dùng đối với sức khỏe tài chính của họ và nền kinh tế nói chung.

Khi một nền kinh tế trưởng thành, chi tiêu của người tiêu dùng trở thành một thành phần ngày càng quan trọng của nền kinh tế:

  • Tâm lý người tiêu dùng tích cực - Nếu người tiêu dùng cảm thấy tự tin hơn về triển vọng của nền kinh tế và tương lai của họ, họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong công việc và tự tin hơn khi tiêu tiền. Sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng là một động lực cho nền kinh tế
  • Tâm lý người tiêu dùng tiêu cực – Nếu người tiêu dùng tiêu cực về triển vọng kinh tế trong tương lai của họ, họ có nhiều khả năng chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Điều này làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, ảnh hưởng đến triển vọng của các doanh nghiệp và nhu cầu về lao động.

Dữ liệu chính về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ và Tâm lý học Michigan

Tâm lý người tiêu dùng là một dạng “dữ liệu mềm”. Đó là dữ liệu thu được từ các cuộc khảo sát người tiêu dùng (chứ không phải dữ liệu kinh tế thực tế). Tại Mỹ, hai cuộc khảo sát lớn về tâm lý người tiêu dùng được công bố hàng tháng:

  • Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ – Cuộc khảo sát do Ủy Ban Hội Nghị Thường Niên Các Nhà Doanh Nghiệp (một tổ chức nghiên cứu về doanh nghiệp) thực hiện. Đó là một cuộc khảo sát phỏng vấn 3000 hộ gia đình. Nó được bao gồm các điều kiện kinh doanh và việc làm cho hiện tại và sáu tháng tới. Nó được công bố vào thứ Ba cuối cùng của tháng.
  • Niềm tin người tiêu dùng Michigan – Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan là một cuộc khảo sát với 500 người. Nó bao gồm một loạt các vấn đề của người tiêu dùng liên quan đến các lĩnh vực hiện tại và dự kiến ​​của nền kinh tế bao gồm tài chính cá nhân, kinh doanh và điều kiện kinh tế. Một thông báo sơ bộ được đưa ra vào giữa tháng (bao gồm những người trả lời trong hai tuần đầu tiên) và kết quả cuối cùng được đưa ra vào cuối tháng (bao gồm những phản hồi trong cả tháng).

michigan Tâm lý người tiêu dùng

Suy giảm tâm lý người tiêu dùng có thể báo hiệu một cuộc suy thoái

Người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ.

Nếu tâm lý mua sắm cao hơn so với tháng trước, điều đó cho thấy người tiêu dùng tự tin hơn và do đó sẵn sàng chi tiền hơn.

Tâm lý người tiêu dùng suy giảm sẽ có xu hướng phản ánh suy thoái kinh tế và có thể giúp báo hiệu suy thoái kinh tế. Biểu đồ dưới đây từ Cục Dự trữ Liên bang St Louis cho thấy mỗi cuộc suy thoái kể từ những năm 1980 đều được báo hiệu bằng sự suy giảm mạnh trong tâm lý người tiêu dùng.

Tâm lý người tiêu dùng

Điều quan trọng rút ra từ thước đo sự lạc quan là cách họ phản ứng. Ngoài ra, tốt nhất là xem xét dữ liệu trong một loạt tháng, thay vì một tháng riêng lẻ.

Cảnh báo chính đối với Niềm tin của Người tiêu dùng Hoa Kỳ và Tâm lý học Michigan là quy mô mẫu. Với dân số Hoa Kỳ hơn 330 triệu người, 75% trong số đó trên 18 tuổi (khoảng 210 triệu), đây là một quốc gia rộng lớn và đa dạng (cả về địa lý và kinh tế xã hội).

Điều này có nghĩa là kích thước mẫu nhỏ chỉ tương ứng là 3000 và 500 người có khả năng đưa ra dữ liệu sai.

Phản ứng của thị trường đối với tâm lý người tiêu dùng

Xu hướng trong dữ liệu rất quan trọng đối với bức tranh vĩ mô. Tuy nhiên, khi nói đến việc giao dịch các thước đo tâm lý của người tiêu dùng, vấn đề là liệu các dự báo đồng thuận có bị đánh bại hoặc bỏ lỡ hay không. Kỳ vọng của thị trường là chìa khóa cho cách thị trường giao dịch dữ liệu.

Trong điều kiện thị trường bình thường, Tâm lý hoặc Niềm tin của Người tiêu dùng Michigan cao hơn dự báo sẽ là:

  • Tích cực cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ
  • Tích cực cho USD
  • Tích cực cho chứng khoán Mỹ

 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn về tài chính, đầu tư hoặc các tư vấn khác về việc dựa vào đó. INFINOX không được phép cung cấp tư vấn đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, sự an toàn, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp cho bất kỳ người cụ thể nào. Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.