Ngân hàng Anh (còn được gọi là BoE) là ngân hàng trung ương của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (tức là Vương quốc Anh). Ngân hàng này có quyền thiết lập chính sách tiền tệ cho Vương quốc Anh.

Quyền hạn của Ngân hàng Anh

Quyết định về chính sách tiền tệ

 • Ủy ban Chính sách tiền tệ quyết định mức lãi suất phù hợp cho Vương quốc Anh.
 • Phát hành tiền tệ
 • Hoạt động như một cơ quan quản lý cho các tổ chức tài chính và hệ thống tài chính
 • Đóng vai trò là người cho vay cuối cùng (giúp đảm bảo sự ổn định tài chính trong thời kỳ khủng hoảng tài chính)

Sơ lược về lịch sử của Ngân hàng Anh

1694 - Ngân hàng được thành lập như một ngân hàng tư nhân vào năm 1694 để trở thành người cho vay thương mại nhưng cũng để huy động vốn cho chính phủ.

1734 – Ngân hàng chuyển đến vị trí hiện tại trên Phố Threadneedle. Đây là nơi nó nhận được biệt danh "Bà già của đường Threadneedle".

1844 - Đạo luật Điều lệ Ngân hàng 1844 chính thức hóa (và trao độc quyền cho) việc phát hành tiền giấy của Ngân hàng Anh.

1946 – BoE được quốc hữu hóa và hiện thuộc sở hữu của Chính phủ Vương quốc Anh. Chính phủ có quyền bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh.

1997 - Ngân hàng Anh được trao quyền độc lập trong việc ra quyết định về thiết lập chính sách tiền tệ. (Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh sẽ thiết lập chính sách lãi suất.)

Nhiệm vụ của BoE

Mục tiêu chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh là:

“để duy trì sự ổn định giá ở Anh”

Chính phủ Vương quốc Anh quyết định mục tiêu lạm phát (tính đến năm 2022, mục tiêu lạm phát là 2%).

Ngân hàng Anh sau đó sử dụng chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu này một cách tốt nhất.

Nếu lạm phát cao hơn +/- 1% ở cả hai phía của lạm phát mục tiêu thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh có nhiệm vụ viết thư cho Bộ trưởng Bộ Tài chính (bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh) để giải thích lý do tại sao tại sao mục tiêu đã bị bỏ lỡ.

Ủy ban chính sách tiền tệ

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) là một ủy ban gồm chín thành viên quyết định về chính sách tiền tệ. MPC họp 8 lần mỗi năm. MPC bao gồm:

 • Thống đốc - người chủ trì cuộc họp
 • 3 Phó Thống đốc – phụ trách chính sách tiền tệ, ổn định tài chính và thị trường và chính sách
  Nhà kinh tế trưởng của BoE
 • 4 thành viên bên ngoài - được chỉ định bởi Thủ tướng của Exchequer

MPC quyết định về chính sách tiền tệ phù hợp bằng cách bỏ phiếu để:

 • Điều chỉnh lãi suất – một công cụ thông thường của chính sách tiền tệ. “Lãi suất cơ bản” có thể được nâng lên để chống lạm phát cao hơn hoặc hạ xuống để tăng lạm phát thấp.
 • Điều chỉnh mua tài sản – một công cụ độc đáo đã được sử dụng khi lãi suất giảm xuống bằng không.

Tác động thị trường

Những thay đổi về chính sách tiền tệ có thể có tác động đáng kể đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh (Gilt) và triển vọng của đồng bảng Anh (GBP).

N.B. Như với tất cả các ngân hàng trung ương, chúng tôi theo dõi thông tin liên lạc từ các thành viên của BoE (đặc biệt là Thống đốc) có thể gợi ý về các quyết định tiềm năng trong các cuộc họp sắp tới. GBP sẽ đặc biệt phản ứng.

Quyết định của BoE Phản ứng thị trường có khả năng xảy ra
Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn dự kiến
 • Sản lượng mạ vàng của Anh tăng cao hơn
 • GBP mạnh lên
 • Chứng khoán Anh có thể giảm (mặc dù các ngân hàng có thể phục hồi)
Chính sách tiền tệ nới lỏng hơn dự kiến

 

 • Sản lượng mạ vàng của Anh giảm xuống
 • GBP suy yếu
 • Chứng khoán Anh có thể tăng (mặc dù ngân hàng có thể giảm)

 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tư vấn về tài chính, đầu tư hoặc các tư vấn khác về việc dựa vào đó. INFINOX không được phép cung cấp tư vấn đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, sự an toàn, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào phù hợp cho bất kỳ người cụ thể nào.  Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.