IX Intel - Sự biến động và phát triển

INFINOX luôn quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra trên thị trường. Intel của chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ quý khách cần biết để tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch tài chính của mình.

Nghiên cứu

Mọi chuyển động của thị trường đều có giá trị. Xem các thị trường đang thay đổi như thế nào
hàng ngày thông qua các phân tích từ chuyên gia và thông tin tình báo về thị trường của chúng tôi.

ĐẦU TUẦN
21 / tháng 11 / 2022

Tuần trước: Trọng tâm là Flash PMI và RBNZ

Đây là một tuần giao dịch ngắn hạn đối với Hoa Kỳ, nhưng trọng tâm sẽ là chỉ số Flash PMI trong tháng 11 và quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

Giáo dục

Được quản lý đặc biệt cho các nhà giao dịch mới. Bộ phần mềm đào tạo của chúng tôi là
một bộ công cụ thiết yếu để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.

Tìm hiểu về CFD
1 / tháng 7 / 2022

Giao dịch thổi phồng: Nó là gì và cách thức thực hiện

Giao dịch lạm phát mô tả những gì mà các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có thể làm dưới tình hình lạm phát cao, để bảo vệ giá trị danh mục đầu tư của họ.

1
2
3
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

Giao dịch với INFINOX chỉ trong 3 bước đơn giản

1
Đăng ký
Đăng ký, hoàn thành đăng ký và xác minh trực tuyến.
2
Tiền vốn
Thực hiện khoản tiền nạp đầu tiên của bạn để bắt đầu đặt lệnh.
3
Giao dịch
Tài khoản INFINOX của bạn đã được thiết lập xong!

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020