Linh hoạt

Loại tài khoản

Giá cả cạnh tranh là tiêu chuẩn tại INFINOX. quý khách có thể giao dịch CFD bằng cách sử dụng loại tài khoản STP hoặc ECN. Cả hai đều có tính thanh khoản cao, khả năng thực thi tiên tiến và đầy đủ các nền tảng và công cụ

Cạnh tranh về giá

STP ECN
Chênh lệnh giá 0.9 0.2
Hoa hồng 0 £5/€5.5/7 USD
Nền tảng MT4
Đòn bẩy lên đến 1:1000 1:1000
Khối lượng giao dịch nhỏ nhất 0.01 0.01
Tài khoản demo

Tài khoản

Tài khoản cá nhân

Arrow down

Tài khoản chung

Arrow down

Tài khoản công ty

Arrow down
Yellow wave line

Thành tích Giao dịch

awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Giải thưởng Ultimate Fintech
năm 2021
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nhà môi giới ngoại hối xuất sắc nhất cho
Giao dịch dài hạn năm 2022
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch sao chép ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Châu Phi
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Nền tảng giao dịch Sao chép Ngoại hối xuất sắc nhất năm 2021
- Trung Đông
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Tỷ lệ ký quỹ tài khoản giao dịch
xuất sắc nhất
năm 2020
awards
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Người chiến thắng Global 100
2020