" เราระงับภารกิจการจัดสรรเงินช่วยเหลืออัฟกานิสถาน
ขณะเดียวกันเรากำลังจับตาและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเราวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้
รวมทั้งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบที่จะมีต่อสตรี "

-- เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกกล่าว

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น