IXO Prime

1
2
3
เปิดบัญชี
เปิดบัญชีพร้อมส่งหลักฐานยืนยันตัวตนได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
ฝากเงิน
ฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเริ่มต้นก้าวแรกในการซื้อขาย
เริ่มซื้อขายได้ทันที
บัญชีซื้อขายของคุณพร้อมใช้งาน

เริ่มต้นเส้นทางแห่งการซื้อขายกับINFINOXได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

เริ่มต้นเส้นทางแห่งการซื้อขายกับINFINOXได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

1
เปิดบัญชี
เปิดบัญชีพร้อมส่งหลักฐานยืนยันตัวตนได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
2
ฝากเงิน
ฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเริ่มต้นก้าวแรกในการซื้อขาย
3
เริ่มซื้อขายได้ทันที
บัญชีซื้อขายของคุณพร้อมใช้งาน