ทองคำ buyers เข้ามา active ที่ Pre-Market Support เอาราคาขึ้นมาเทส balance area high ที่ซึ่ง sellers active ตอน first test ในขณะที่ US30 balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เหนือ major area of support

Economic Calendar:

 • 🇪🇺 CPI Flash Estimate y/y (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 8.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

 • 🇪🇺 Core CPI Flash Estimate y/y (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

 • 🇺🇸 Unemployment Claims (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 196K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 192K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
  Previous Day: เป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งเมื่อวานบอกไว้ว่าถ้าราคา hold อยู่เหนือ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ Pre-Market Support มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น buyers control market ใน short-term เอาราคาขึ้นไปเทส balance high ที่ซึ่ง sellers กลับเข้ามา active ตอน first test
  Today: เนื่องจากราคาอยู่ใกล้ balance area high พอสมควร เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ บริเวณจะยังเป็น good location สำหรับ sellers อยู่เนื่องจากเป็น balance area high ตามกฏ balance rules เป้าหมายคือเอาราคากลับมาสู่กลาง balancing range
  ในกรณีที่ราคาพยายาม breakout ออกจาก balance area ต้องจับตาดูให้ดีว่าจะมีโอกาส fail หรือไม่ เพราะต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น Imbalance Down อยู่
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Weekly = IMD
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 29.540
  - Minimum: 13.490
  - Average: 20.490

Forex:

 • EUR/USD
  Previous Day: ปรากฏว่า buyers กลับเข้ามา active เอาราคา breakout ขึ้นมาเหนือ 4 day balance area ได้แล้ว เพราะฉะนั้น balance phase เปลี่ยนไปสู่ imbalance phase (IMU)
  Today: วันนี้หน้าที่หลักของ buyers คือต้องพิสูจน์ว่าการ breakout ครั้งจะไม่ fail โดย buyers จำเป็นต้อง defense breakout area (Initial Support) เอาไว้ให้ได้ในเบื้องต้น ซึ่งถ้าสามารถทำได้เราก็น่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพิ่มขึ้น แล้ว target ต่อไปของ buyers คือการ break & hold เหนือ Weekly high 1.07425
  ในทางตรงกันข้าม ต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น Imbalance down อยู่เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เห็นราคากลับลงไป hold อยู่ใต้ Initial Support จะเป็น warning sign สำหรับ buyers ว่าสถานการณ์อาจกำลังพัฒนาไปสู่ fail breakout pattern ได้

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IMU
  - Weekly = IMD
  - Bigger Picture = IMD
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 126.2
  - Minimum: 50.6
  - Average: 77.8

 • GBP/USD
  Previous Day: ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ กลาง 9 day balance area
  Today: ราคายังเทรดอยู่ใน balance area ซึ่ง balance มาแล้ว 9 วัน โดยถ้าหากว่าราคาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  โอกาสที่ GBP จะ break ออกจาก balance area ในวันนี้ค่อนข้างต่ำ
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Weekly = IMD
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 161.6
  - Minimum: 83.0
  - Average: 122.2

Indices:

 • US30
  Previous Day: ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ที่บริเวณขอบล่างของ balance area 6 วัน
  Today: เราจะขยาย balance area ลงมาถึง low ของเมื่อวาน เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ที่บริเวณนี้จะเป็น good trade loaction สำหรับ buyers เพื่อเอาราคากลับขึ้นไปอย่างน้อย ๆ กลาง balance range
  แต่ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Pre-Market Resistance นานเท่าไหร่ โอกาสที่ราคาจะ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance area ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Weekly = IMD
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 619.690
  - Minimum: 295.000
  - Average: 431.806

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น