บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 31 Aug 2021


Video Analysis for 31 Aug 2021


EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.18099

Low: 1.17827

VPOC: 1.17984


10 Days Range

Maximum: 79.4

Minimum: 27.2

Average: 49.4


Directional Bias

Short-term: Neutral-Bullish

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral


Resistances

1.19048-1.19132=Resistance Zone

1.18920-1.18970=Resistance Zone

1.18513-1.18573=Resistance Zone

1.18298-1.18354=Initial Resistance

Supports

1.18027-1.18082=Pre-Market Support

1.17827-1.17893=Initial Support

1.17714-1.17758=Support Zone

1.17483-1.17557=Support Zone


Note:

เนื่องจาก short-term bias ยังเป็น Neutral-Bullish และ intermediate bias ก็ยังคงเป็น Neutral เนื่องจากตลาดยังขึ้นไปไม่ถึงเป้าหมายหลักในระยะสั้นนั่นก็คือที่ balancing area high เพราะฉะนั้น

Senario #1: ตราบใดที่ euro ยัง hold อยู่เหนือ Pre-Market Support มีสิทธิ์สูงที่ euro จะขึ้นไปเทส Initial Resistance และพยายาม break Initial Resistance ขึ้นไปถึง Resistance Zone 18513-18573 ด้วย ซึ่งถ้าขึ้นไปถึงได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test

Scenario #2: euro ต้อง pull back ลงมาเจอ buyers ใหม่ด้านล่างก่อน ซึ่งอาจจะเจอ buyers ใหม่ที่ Pre-Market Support หรือ Initial Support ก็ได้ จากนั้นค่อย develope ขึ้นไปสู่เป้าหมายหลักใน short-term time frame ก็คือที่ Initial Resistance และ Resistance Zone 18513-18573 นั่นเอง


EUR/USD: 15 Minute Chart for 31 Aug 2021


GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.37751

Low: 1.37338

VPOC: 1.37629


10 Days Range

Maximum: 128.4

Minimum: 38.7

Average: 82.4


Directional Bias

Short-term: Neutral-Bullish

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral


Resistances

1.38663-1.38750=Resistance Zone

1.38423-1.38485=Resistance Zone

1.38142-1.38233=Resistance Zone

1.37850-1.37955=Initial Resistance

Supports

1.37577-1.37657=Pre-Market Support

1.37338-1.37400=Initial Support

1.37209-1.37271=Support Zone

1.37018-1.37094=Support Zone


Note:

Pound กำลังวิ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายหลักใน short-term ก็คือที่ balancing break-down area ซึ่งตรงกับ Initial Resistance ของวันนี้นั่นเอง ซึ่งเราจะจับตาดูปฏิกริยาการเทส Initial Resistance ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ถ้ายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance จะทำให้ intermediate bias ยังคงเป็น Neutral อยู่ แต่ถ้าสามารถ break แล้ว hold อยู่เหนือ Initial Resistance ได้ก็จะ effect กับ Intermediate bias ซึ่งจะต้องปรับจาก Neutral เป็น Neutral-Bullish


GBP/USD: 15 Minute Chart for 31 Aug 2021


XAU/USD

Note:

ทองคำ bias ยังคงเป็นเหมือนเมื่อวานคือ short-term bias = Bullish ซึ่งเมื่อวานก่อนตลาดปิดราคากลับมาที่ break-out area ด้วยบริเวณ 1809 ซึ่งตรงนั้นคือ good trade location ในการเทรด long side โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test โดยเป้าหมายหลักใน short-term คือที่ balancing area high บริเวณ 1829-1834


XAU/USD: 30 Minute Chart for 31 Aug 2021


BTC/USD

Note:

สำหรับ bitcoin ตอนี้ต้องระวังแล้วนะครับ สำหรับ buyers เพราะ warning sign คือ หลังจากที่ตลาดขึ้นมาถึงเป้าหมายหลักบริเวณ balancing break-down area (50305) bitcoin ไม่สามารถ break ขึ้นไปได้ แล้วเริ่มเจอกับ responsive sellers กลับเข้ามา active ทำให้ตอนนี้ราคาเริ่ม develope ต่ำลงเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่เริ่ม break ลงไปใต้ราคาประมาณ 46315 ก็จะเป็นสัญญาณ weakness ใน short-term time frame จากนั้น bitcoin น่าจะลงไปเทส balancing area low ได้ที่บริเวณ 43714 หรืออาจจะลงไปถึง balancing break-out area บริเวณ 41322 เลยก็ได้


BTC/USD: 240 Minuts for 31 Aug 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น