บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 18 Nov. 2021

Video Analysis for 18 Nov. 2021

EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.13322

Low: 1.12636

VPOC: 1.13137

10 Days Range Analysis

Maximum: 119.3

Minimum: 29.3

Average: 67.8

Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Bearish

Larger: Bearish

Resistance

1.14172-1.14240= Resistance Zone

1.13850-1.13914= Resistance Zone

1.13671-1.13748= Resistance Zone

1.13498-1.13556= Initial Resistance

Supports

1.13232-1.13280= Pre-Market Support

1.13105-1.13156= Pre-Market Support

1.12917-1.12997= Initial Support

1.12636-1.12726= Support Zone

Note:

ตอนนี้ shor-term bias ของ Euro ปรับมาเป็น neutral แล้ว ซึ่งตราบใดที่ Euro hold อยู่เหนือ Pre-Market Support ทั้ง 2 level ถือว่าตลาดมีเสถียรภาพดีพอสมควรแล้วน่าจะส่งผลให้ Euro expand range ขึ้นสู่ด้านบนได้ แต่เนื่องจาก intermediate and bigger picture ยังเป็น bearish อยู่เพราะฉะนั้น Resistance Zone ด้านบนมีสิทธิ์สูงที่เราจะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

EUR/USD: 15 Minute Chart for 18 Nov. 2021

GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.34960

Low: 1.33962

VPOC: 1.34589

10 Days Range Analysis

Maximum: 227.1

Minimum: 46.3

Average: 104.5

Directional Bias

Short-term: Neutral-Bullish

Intermediate: Neutral-Bearish

Larger: Neutral-Bearish

Resistance

1.35959-1.36072= Resistance Zone

1.35574-1.35682= Resistance Zone

1.35290-1.35390= Initial Resistance

1.35069-1.35159= Pre-Market Resistance

Supports

1.34746-1.34820= Pre-Market Support

1.34517-1.34584= Initial Support

1.34164-1.34236= Support Zone

1.33955-1.34048= Support Zone

Note:

สำหรับ Pound สถานการณ์ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ short-term bias ปรับเป็น Neutral-Bullish แล้ว ตราบใดที่ตลาดยัง hold อยู่เหนือ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ Pre-Market Support จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intrday time-frame จากสุดนั้น Pound สามารถ expand ขึ้นสู่ด้านบนได้ แต่ที่ Resistance Zone ด้าน sellers ก็สามารถกลับเข้ามา active ได้เช่นกันเพราะ intermediate และ bigger picture bias ยังเป็น Neutral-Bearish อยู่

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

GBP/USD: 15 Minute Chart for 18 Nov. 2021

XAU/USD

Note:

สำหรับทองคำ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 1870 failed break-out pattern ยังคง effect อยู่ใน short-term เพราะฉะนั้นตราบที่ยังไม่ break แล้ว hold เหนือ 1871 ยังมีสิทธิ์ที่ทองคำจะกลับลงมาเทส trend line รวมถึง balancing area low ใน short-term ด้วย

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

XAU/USD: 30 Minute Chart for 18 Nov. 2021

BTC/USD

Note:

ตราบใดที่ Bitcoin ยังไม่ break-down ลงไปใต้ balancing area ล่าสุดนี้ ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active โดยเฉพาะที่ขอบล่างของ balancing area low ที่ Support Zone ทั้ง 2 level แต่การจะคอนเฟิร์มว่า short-term buers กลับเข้ามา control market เราจะเป็นต้องเห็น Bitcoin break และ hold อยู่เหนือ HVN 61109

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

BTC/USD: 240 Minute Chart for 18 Nov. 2021

EUR/USD: Volume Profile Chart for 18 Nov. 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น