บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 15 Nov. 2021

Video Analysis for 15 Nov. 2021

EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.14623

Low: 1.14329

VPOC: 1.14475

10 Days Range Analysis

Maximum: 119.3

Minimum: 29.3

Average: 58.1

Directional Bias

Short-term: Neutral-Bearish

Intermediate: Bearish

Larger: Bearish

Resistance

1.15255-1.15346= Resistance Zone

1.15001-1.15061= Resistance Zone

1.14829-1.14875= Initial Resistance

1.14602-1.14639= Pre-Market Resistance

Supports

1.14366-1.14329= Pre-Market Support

1.14230-1.14277= Initial Support

1.14024 = Support Level

1.13905-1.13961= Support Zone

Note:

เมื่อวันศุกร์เราเห็น Euro balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นที่ balancing area high 14602-14639 จะเป็น short-term inflection point ตราบใดที่ hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance short-term bias จะยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่ แต่ถ้า break แล้ว hold อยู่เหนือ Pre-Market Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

EUR/USD: 15 Minute Chart for 15 Nov. 2021

GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.34260

Low: 1.33531

VPOC: 1.33943

10 Days Range Analysis

Maximum: 227.1

Minimum: 51.4

Average: 103.1

Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Bearish

Larger: Neutral-Bearish

Resistance

1.34836-1.34922= Resistance Zone

1.34663-1.34729= Resistance Zone

1.34461-1.34528= Initial Resistance

1.34176-1.34342= Pre-Market Resistance

Supports

1.34052-1.34110= Pre-Market Support

1.33719-1.33817= Initial Support

1.33531-1.33581= Support Zone

1.33039-1.33215= Support Zone

Note:

สถานการ์ใน short-term time frame ดีขึ้นพอสมควร เราจึงปรับ short-term bias มาเป็น Neutral แต่ตราบใดที่ Pound ยัง hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance 34176-34342 Pound ก็มีสิทธิ์ที่จะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้าได้ แต่ถ้ายัง hold อยู่เหนือ Initial Support 33719-33817 Pound ก็ยังคงมีเสถียรภาพดีพอสมควร

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

GBP/USD: 15 Minute Chart for 15 Nov. 2021

XAU/USD

Note:

ใน short-term เราเห็นค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าทองคำนั้นสร้าง balancing area ขึ้นมาใหม่ โดย balancing area high อยู่ที่ 1868 และ balancing area low อยู่ที่ 1841 ตราบใดที่ยัง balancing อยู่ในกรอบนี้ จริง ๆ ถือว่าเป็นสัญญาณ bullish เพราะการ break out แล้ว balancing เหนือ area break-out ถือว่าตลาดนั้น accept value higher เมื่อไหร่ที่ตลาด break-out ออกจาก balancing นี้ได้ น่าจะ expand ขึ้นไปได้อย่างน้อย 100% คือที่ 1895

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

XAU/USD: 30 Minute Chart for 15 Nov. 2021

BTC/USD

Note:

ถีงแม้ว่าเราจะเห็น sellers active เมื่อวานนี้ แต่ตลาดยังคงกลับขึ้นไปเหนือ invalidation point 63309 และเหนือ balancing break-out area 64300 เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า buyers ยังคง control market อยู่ เท่ากับยังมีสิทธิ์ที่ Bitcoin จะกลับขึ้นไป break high ใหม่ได้ ต่อเมื่อราคา hold อยู่ใต้ 63309 นั่นแหล่ะครับ ถึงจะ make sense ที่จะหา short setup

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

BTC/USD: 240 Minute Chart for 15 Nov. 2021

EUR/USD: Volume Profile Chart for 15 Nov. 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น