บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 15 Sep 2021


Video Analysis for 15 Sep 2021EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.18458

Low: 1.18001

VPOC: 1.18233


10 Days Range

Maximum: 63.7

Minimum: 30.6

Average: 44.8


Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Neutral-Bullish

Larger: Neutral


Resistances

1.18791-1.18864=Resistance Zone

1.18449-1.18534=Resistance Zone

1.18261-1.18300=Initial Resistance

1.18174-1.18206=Pre-Market Resistance

Supports

1.17923-1.18001=Initial Support

1.17701-1.17746=Support Zone

1.17483-1.17557=Support Zone

1.17260-1.17324=Support Zone


Note:

เมื่อวาน Euro กลับขึ้นไปเทส balancing area high จากนั้นโดน reject กลับลงมาสู่ balancing area low แล้วตอนนี้ Euro ก็ยังติดอยู่ใน balancing area นี้ เพราะฉะนั้น Short-term bias จะยังคงเป็น Neutral ต่อไป นั่นแปลว่า Euro ก็ยังมีสิทธิที่จะ balancing อยู่ให้กรอบเดิมได้ต่อไป แต่ถ้า Euro break แล้ว hold อยู่ใต้ Initial Support นั่นจะส่งผลกระทบกับ Short-term bias ซึ่งจะต้องปรับเป็นอย่างน้อยคือ Neutral-Bearish

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน


EUR/USD: 15 Minute Chart for 15 Sep 2021


GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.39131

Low: 1.38023

VPOC: 1.38466


10 Days Range

Maximum: 111.1

Minimum: 49.9

Average: 75.5


Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral


Resistances

1.38824-1.38916=Resistance Zone

1.38566-1.38637=Resistance Zone

1.38370-1.38464=Initial Resistance

1.38177-1.38263=Pre-Market Resistance

Supports

1.37926-1.38007=Initial Support

1.37735-1.37822=Support Zone

1.37532-1.37592=Support Zone

1.37209-1.37313=Support ZoneNote:

ถึงแม้เมื่อวานนี้เราจะเห็น sellers active ค่อนข้างชัดเจนตอนที่ตลาดขึ้นไปเทส HVN แต่ถ้าดูทั้งวันก็จะเห็นชัดเจนว่าตลาดนั้นยังเป็น 2 side market อยู่ แล้วถ้าดูในภาพรวมก็จะเห็นว่าตลาดนั้นยังคง balancing อยู่ เพราะฉะนั้น Short-term and Intermedaite bias ยังคงเป็น Neutral อยู่ทั้ง 2 time-frame เพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ได้ว่าตลาดจะยังคงเป็น 2 side market ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน


GBP/USD: 15 Minute Chart for 15 Sep 2021


XAU/USD

Note:

สำหรับทองคำหลังจากที่ลงไปเทส balancing area low เราเห็น buyers กลับเข้ามา active เรียบร้อย แล้วราคาก็กลับขึ้นมาเทส balancing area high แล้วก็พยายาม break ขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคำกำลังเทรดอยู่ที่ short-term inflection point ขึ้นอยู่กับว่าจะ hold อยู่เหนือ 1802 ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็น balancing break-out pattern แต่ถ้ากลับลงมาใต้ 1802 ตลาดก็จะยังคงอยู่ใน phase เดิมคือ balancing ต่อเป็นวันที่ 6


XAU/USD: 30 Minute Chart for 15 Sep 2021


BTC/USD

Note:

ถึงแม้ว่าเราจะเห็น buyers active ที่ balancing area low แต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดยังไม่สามารถ break แล้ว hold อยู่เหนือ 47489 ได้ เพราะฉะนั้นยังมีสิทธิ์อยู่ที่เราจะเห็น Bitcoin นั้น balancing อยู่ระหว่าง balancing area low และ 47489

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน


BTC/USD: 240 Minute for 15 Sep 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น