บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 10 Nov. 2021

Video Analysis for 10 Nov. 2021

EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.16086

Low: 1.15698

VPOC: 1.15906

10 Days Range Analysis

Maximum: 154.7

Minimum: 38.2

Average: 69.3

Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral-Bearish

Resistance

1.16857-1.16901=Resistance Zone

1.16615-1.16681=Resistance Zone

1.16296-1.16363=Resistance Zone

1.16086-1.16168=Initial Resistance

Supports

1.15721-1.15771=Initial Support

1.15495-1.15558=Support Zone

1.15316-1.15356=Support Zone

1.15133-1.15189=Support Zone

Note:

ตอนนี้ short-term และ intermediate bias ของ Euro เป็น Neutral ตราบในที่ตลาดยังไม่ break out/down ออกจาก range นี้ เพราะฉะนั้นถ้าราคากลับขึ้นไปเทส Initial Resistance ก็มีสิทธิ์ที่จะเห็น responsive sellers เข้ามา active เช่นเดียวกับด้านล่าง ถ้าลงไปเทส Initial Support ก็มีสิทธิ์ที่จะเห็น responsive buyers เข้ามา acitve เช่นเดียวกัน โดยถ้า Euro break แล้ว hold อยู่ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณ weakness ใน intraday time-frame จากจุดนั้นตลาดน่าจะ expand ลงไปสู่ Support Zone ต่อไป

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

EUR/USD: 15 Minute Chart for 10 Nov. 2021

GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.36062

Low: 1.35241

VPOC: 1.35627

10 Days Range Analysis

Maximum: 227.1

Minimum: 51.4

Average: 102.0

Directional Bias

Short-term: Neutral

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral

Resistance

1.37200-1.37322=Resistance Zone

1.36739-1.36853=Resistance Zone

1.36290-1.36415=Resistance Zone

1.35959-1.36072=Initial Resistance

Supports

1.35090-1.35241=Initial Support

1.34836-1.34922=Support Zone

1.34663-1.34729=Support Zone

1.34461-1.34528=Support Zone

Note:

Pound ก็ balancing เช่นเดียวกัน ซึ่งตราบใดที่ติดอยู่ใน balancing นี้่ short-term bias จะเป็น Neutral ต่อไป

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

GBP/USD: 15 Minute Chart for 10 Nov. 2021

XAU/USD

Note:

ตอนนี้ทองคำขึ้นมาที่ main inflection point แล้วนะครับ แล้วเราก็เริ่มเห็นปฏิกริยาที่ sellers เริ่มกลับเข้ามา active แล้ว เพียงแต่ว่าใน short-term ต้องดูก่อนว่าจะ break ลงมาใต้ 1819 ได้หรือ ถ้า break แล้ว hold ใต้ 1819 จะคอนเฟิร์มว่า sellers เริ่มกลับเข้ามา active แล้ว แต่ถ้าไม่หลุด เราอาจจะเห็น up move อีก 1 ครั้งขึ้นไปที่ liquidity pool ก็เป็นได้

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

XAU/USD: 30 Minute Chart for 10 Nov. 2021

BTC/USD

Note:

ตอนนี้ bias ของ Bitcoin ยังเป็น bullish อยู่ เพราะฉะนั้นการ short จึงยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เราควรหาจังหวะในการ buy มากกว่า โดยใน smaller time-frame จุดที่เราน่าจะเริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active คือ 66105-66261 ถ้าหลุดก็น่าจะเป็น buyers แลัวเข้ามา active ที่ balancing break-out area คือ 64300

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

BTC/USD: 240 Minute Chart for 10 Nov. 2021

EUR/USD: Volume Profile Chart for 10 Nov. 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น