บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 01 Nov. 2021

Video Analysis for 01 Nov. 2021

EUR/USD

Previous Day Summary

High: 1.16902

Low: 1.15352

VPOC: 1.16524

10 Days Range Analysis

Maximum: 154.7

Minimum: 35.4

Average: 65.8

Directional Bias

Short-term: Bearish

Intermediate: Neutral-Bearish

Larger: Neutral-Bearish

Resistance

1.16196-1.16251=Resistance Zone

1.15938-1.15991=Resistance Zone

1.15822-1.15870=Initial Resistance

1.15585-1.15651=Pre-Market Resistance

Supports

1.15292-1.15368=Pre-Market Support

1.15071-1.15191=Initial Support

1.14640-1.14697=Support Zone

1.14511-1.14557=Support Zone

Note:

เมื่อวันศุกร์ปรากฏว่า Euro นั้น play-out ออกมาตาม scenario ที่ 2 ก็คือ failed break-out ซึ่ง fail break-out/down นั้นเป็น money game ที่สถาบันการเงินนิยมใช้ และก็จะใช้ไปแบบนี้ชั่วนิรันดร์ตามใดที่มนุษย์ยังคงมี financial market อยู่ เพราะสิ่งที่สถาบันการเงินต้องการคือ สภาพคล่อง ให้จำไว้เสมอว่า สถาบันการเงิน (smart money, big money) เวลาเค้าจะเข้าตลาด เค้าจะเข้าในปริมาณมาก ๆ แต่โจทย์ที่สำคัญคือ จะเข้าปริมาณมาก ๆ โดยที่ตลาดไม่วิ่งหนีได้อย่างไร ซึ่งก็มีทางเดียวที่ทำได้ครับคือ ต้อง run stop ให้ราคาไปอยู่ในจุดที่มีสภาพคล่องสูง (liquidity pool) แล้วเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกเร็ว ๆ ถ้า larger time-frame buyers จะกลับเข้ามา active เราก็อาจจะเห็น Euro fail break-down ลงไปใต้ 15245 เช่นเดียวกัน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

EUR/USD: 15 Minute Chart for 01 Nov. 2021

GBP/USD

Previous Day Summary

High: 1.38039

Low: 1.36681

VPOC: 1.37879

10 Days Range Analysis

Maximum: 135.8

Minimum: 52.5

Average: 82.3

Directional Bias

Short-term: Neutral-Bearish

Intermediate: Neutral

Larger: Neutral

Resistance

1.38286-1.38368=Resistance Zone

1.38064-1.38151=Resistance Zone

1.37741-1.37813=Resistance Zone

1.37221-1.37300=Initial Resistance

Supports

1.36986-1.37103=Pre-Market Support

1.36532-1.36658=Initial Support

1.36314-1.36403=Support Zone

1.36155-1.36213=Support Zone

Note:

ใน short-term ดูเหมือน pound จะค่อนข้าง bearish แต่ภาพใหญ่ยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ เพราะถึงแม้ว่าราคาจะ break-down ลงมาใต้ balancing area ด้านบน แต่ก็ลงมาติด และหยุดอยู่ที่ balancing break-out area ก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงกำลังเทรดอยู่ที่ short-term inflection point ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active แล้วทำให้ตลาดกลายเป็น fail break-down pattern ได้ แต่ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ Initial Support เราก็จะเห็น fail break-out pattern จาก balancing ก่อนหน้านี้ที่เริ่ม balancing มาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน เช่นเดียวกัน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

GBP/USD: 15 Minute Chart for 01 Nov. 2021

XAU/USD

Note:

สำหรับทองคำ ตลาดยังไม่ได้แย่นะครับ ต่อให้เราเห็นราคาหลุด support แรกลงมา แต่ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ที่ support อันต่อไปแถว 1770 เพราะฉะนั้นตราบใดที่ทองคำยัง hold อยู่เหนือ 1770 ก็มีสิทธิ์ที่ทองคำจะ balancing อยู่ระหว่าง Resistance Zone และ Support Zone ต่อไป

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

XAU/USD: 30 Minute Chart for 01 Nov. 2021

BTC/USD

Note:

Bitcoin ยังคงต้องรอต่อไปก่อนนะครับ เพราะตลาดยังคง balancing อยู่

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Video ด้านบน)

BTC/USD: 240 Minute Chart for 01 Nov. 2021

EUR/USD: Volume Profile Chart for 01 Nov. 2021


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น