บทวิเคราะห์และแนวทางการเทรดประจำวันที่ 23 Aug 2021


Previous Day Summary

High: 1.17045

Low: 1.16639

VPOC: 1.16800


10 Days Range Analysis

Maximum: 79.4

Minimum: 24.7

Average: 47.3


S/R Zones ไฟล์สำหรับ Zone Indicator

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด S/R Zones File


EUR/USD: Video Trade Plan for 23 Aug 2021

EUR/USD: Volume Profile Chart for 23 Aug 2021


วิเคราะห์โดย:


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น