หลังจากทองคำ fail breakout เมื่อวันอังคาร ราคาก็ค่อย ๆ ลงสู่กลาง balancing rangec แต่จุดหมายยังอยู่ที่เดิมคือ HVN ในขณะที่ US30 เมื่อราคาขึ้นไปเทส balance area high เราก็เจอ sellers กลับเข้ามา active ตามคาดและเป็นไปตาม balance rules เช่นกัน

Economic Calendar:

 • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 225K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 216K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
 • Previous Day: ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบกลาง balancing range
 • Today: คาดการณ์ว่าราคาน่าจะติดอยู่ balance area นี้ต่อไปอีก ยกเว้นตัวเลข Unemployment Claim จากฝั่งสหรัฐฯ จะเซอร์ไพร์สมาก ๆ
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 36.44
 • - Minimum: 11.94
 • - Average: 23.69

Forex:

 • EUR/USD
 • Previous Day: ราคาพยายามที่ breakout ออกจาก 8 day balance แต่ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าราคาจะพยายาม breakout หรือ breakdown ก็มีความเสี่ยงที่จะ fail ด้วยกันทั้งนั้น นั่นก็เป็นเพราะผู้เล่นหลัก (professional trader หรือสถาบันการเงิน) ไม่อยู่ในตลาดช่วงนี้
 • Today: คาดการณ์ว่าราคาน่าจะ balance อยู่ใน range นี้ต่อไป หากข่าว Unemployment Claim จากฝั่งสหรัฐฯ ตัวเลขที่ออกมาไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพร์สมากนัก
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 143.5
 • - Minimum: 46.12
 • - Average: 77.2

 

 • GBP/USD
 • Previous Day: ราคาขึ้นไปสู่ 4 day balance high และก็เป็นไปตาม balance rules นั่นคือ sellers กลับเข้ามา active ตามคาดการณ์
 • Today: ก็ยังคาดการณ์ว่าราคาน่าจะติดอยู่ balance area นี้ต่อไปอีก ยกเว้นตัวเลข Unemployment Claim จากฝั่งสหรัฐฯ จะเซอร์ไพร์สมาก ๆ
 • เพราะฉะนั้นความพยายามในการ break out/down มีโอกาสสูงที่จะ fail
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 271.0
 • - Minimum: 72.6
 • - Average: 142.9

Indices:

 • US30
 • Previous Day: ราคาขึ้นไปเทส balance area high และไ่ม่สามารถ breakout ได้ เพราะฉะนั้น sellers จึงกลับเข้ามา active เอาราคากลับลงมาอยู่กลาง balance range
 • Today: ราคากลับมาอยู่กลาง balance range โดยถ้าหากว่าราคาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
 • ถ้าตัวเลข Unemployment Claim จากฝั่งสหรัฐฯ ไม่มีอะไรเซอร์ไพร์สมาก ๆ ราคาก็น่าจะยังติดอยู่ใน balance area นี้ต่อไป
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: OTFU
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 1069.34
 • - Minimum: 370.20
 • - Average: 617.66

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น