ทองคำ ทำท่าว่าจะ breakout ออกจาก 17 day balance area แต่ยังไม่สำเร็จราคากลับเข้ามาอยู่ใน balance area เหมือนเดิม ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers กลับเข้ามา active เอาราคาขึ้นไปเทส balance area high แต่ sellers กลับเข้ามา acive ตอน first test

Economic Calendar:

 • No Major Econ Reports (เวลา Invalid dateGMT+7). No Major Econ Reports

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
 • Previous Day: ราคาพยายาม breakout ออกจาก 18 day balance area แต่ทำไม่สำเร็จ ราคากลับเข้ามาอยู่ใน balance area ต่อไป
 • Today: Initial Support และ Initial Resistance จะเป็น area สำคัญใน short-term ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น fail breakout pattern ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น target ของ sellers คือ HVN 1773.85 เอาราคากลับลงมาสู่ value ล่าสุด
 • ในกรณีที่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ เท่ากับ buyers พยายามอีกครั้งที่จะเอาราคา breakout ออกจาก 18 day balance area ที่สำคัญคือ break แล้วต้อง hold อยู่เหนือ breakout area ให้ได้
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 43.49
 • - Minimum: 11.94
 • - Average: 26.29

Forex:

 • EUR/USD
 • Previous Day: ราคายังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balance มาแล้ว 8 วันจนถึงวันนี้
 • Today: คาดว่ายังน่าจะเทรดอยู่ใน balance area นี้ต่อไป และถึงแม้ว่าจะพยายาม breakout ก็อาจจะไม่สามารถทำได้ ช่วงนี้ตลาดกำลังรอข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่จะมาช่วย drive market อยู่
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 145.0
 • - Minimum: 46.2
 • - Average: 84.9

 

 • GBP/USD
 • Previous Day: Sellers กลับเข้ามา active เมื่อราคา pull-back ขึ้นไปสู่ Resistance Zone
 • Today: เราปรับ balance area มาเหลือ 4 วันล่าสุดให้เหมาะกับ volatility ของตลาด ณ ขณะนี้ โดยตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่ balance low ซึ่งตราบใดก็ตามที่ราคายังไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ จะยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่
 • ถ้าราคา break ลงไปใต้ Initial Support ต้องดูว่าจะ break Support Zone ต่อไปได้ด้วยหรือไม่ ถ้าได้ก็มีโอกาสสูงที่จะลงไปสู่ Weekly balance low ถ้ามี volume ดีพอสมควร โดยที่ Weekly balance low น่าจะมี reaction โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 271.0
 • - Minimum: 72.6
 • - Average: 150.1

Indices:

 • US30
 • Previous Day: buyers control market ใน intraday time-frame เอาราคาขึ้นไปสู่ 8 day balance high แต่ first test sellers กลับเข้ามา active
 • Today: ถ้าราคาจะ breakout ออกจาก 8 day balance area เราไม่ควรเห็นราคา break ลงมาใต้ Initial Support ซึ่งในกรณีที่ breakout ได้สำเร็จ ขอให้ดูปฏิกริยาที่ HVN 33656.55 ด้วยว่าเป็นอย่างไร การ brekaout ออกจาก balance area ที่สำเร็จ ราคาควรจะทะลุขึ้นเหนือ HVN ได้ไม่ยาก
 • กรณที่ราคา break ลงมาใต้ Initial Support ก็เท่ากับ Dow Jones (US30) คงจะ balance อยู่ในกรอบนี้ต่อไปอีกสักระยะ
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: OTFU
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 1069.34
 • - Minimum: 370.20
 • - Average: 668.31

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น