ทองคำเองก็ไม่ต่างกัน เจอ buyers บริเวณ HVN 1978 จากนั้นก็ balancing อยู่ในกรอบ 6 วันล่าสุด ในขณะที่ US30 เองก็ balancing อยู่ในกรอบ 6 วัน

Economic Calendar:

 • 🇬🇧 Retail Sales YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -3.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.5%

 • 🇬🇧 Retail Sales MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.2%

 • 🇪🇺 S&P Global Services PMI Flash (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55

 • 🇪🇺 S&P Global Manufacturing PMI Flash (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 48, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 47.3

 • 🇺🇸 S&P Global Services PMI Flash (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.6

 • 🇺🇸 S&P Global Composite PMI Flash (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.3

 • 🇺🇸 S&P Global Manufacturing PMI Flash (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
  Previous Day: ล่าสุดราคาติดอยู่ใน balance area 6 วัน เพราะฉะนั้น short-term = IN BALANCE
  Today: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 55.000
  - Minimum: 18.620
  - Average: 29.579

Forex:

 • EUR/USD
  Previous Day: ตั้งแต่ Imbalance (UP) จบลงเมื่อวันที่ 14 Euro ก็เจอ balance area ใหม่ และ balancing อยู่ในกรอบนี้มา 5 วัน
  Today: short-term ราคายังติดอยู่ใน balance area 5 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  อย่างไรก็ตาม Initial Resistance จะเป็น intraday inflection point ถ้าราคาสามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame และมีโอกาสที่ราคาจะ expand range ขึ้นสู่ balance area high
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 103.4
  - Minimum: 48.0
  - Average: 77.1

 • GBP/USD
  Previous Day: หลังจาก Imbalance (UP) จบลงเมื่อวันที่ 14 เราก็จะเห็นได้ชัดว่า GBP นั้น baalncing อยู่ในกรอบ 9 วันล่าสุด short-term =  IN BALANCE
  Today: GBP baalancing โดยล่าสุดราคากำลังเทรดอยู่ที่ HVN และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade locatΩçion
  ใน intraday TF ถ้าราคา break & hold เหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish และ ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณ bearish
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 147.7
  - Minimum: 59.4
  - Average: 86.1

Indices:

 • US30
  Previous Day: ล่าสุด US30 balancing อยู่ในกรอบ 6 วันล่าสุด short-term = IN BALANCE
  Today: เนื่องจาก short-term อยู่ใน IN BALANCE phase เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม