ทองคำ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ กลาง balance area ในขณะที่ US30 buyers active ที่ Initial Support เอาราคาขึ้นมาเทส balance area high

Economic Calendar:

 • 🇪🇺 Economic Sentiment (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 99.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 99.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

 • 🇪🇺 German Inflation Rate YoY Prel (เวลา 19:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.7%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

 • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 196K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 191K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
  Previous Day: ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ กลาง balance area 9 วัน ซึ่งเป็นเรื่องคาดการณ์ได้ล่วง เนื่องจากเทรดเดอร์รอข่าวนั่นเอง
  Today: วันนี้ volatility (range) น่าจะยังคงแคบต่อไป เพราะข่าวสำคัญจะมีในวันศุกร์ และมีทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 69.480
  - Minimum: 15.705
  - Average: 37.492

Forex:

 • EUR/USD
  Previous Day: ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบมาก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องคาดการณ์ได้ล่วง เนื่องจากเทรดเดอร์รอข่าวนั่นเอง
  Today: วันนี้ volatility (range) น่าจะยังคงแคบต่อไป เพราะข่าวสำคัญจะมีในวันศุกร์ และมีทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ
  ในขณะที่ market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IMU
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 153.4
  - Minimum: 52.5
  - Average: 88.3

 • GBP/USD
  Previous Day: buyers พยายามเอาราคา breakout ออกจาก balance area อีกครั้ง แต่ก็ยังทำไม่สำเร็จ เรายังไม่เห็นบุคลิคใด ๆ ที่บอกว่าจะ breakout ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องคาดการณ์ได้ล่วง เนื่องจากเทรดเดอร์รอข่าวนั่นเอง
  Today: วันนี้ volatility (range) น่าจะยังคงแคบต่อไป เพราะข่าวสำคัญจะมีในวันศุกร์ และมีทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ
  ในขณะที่ market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ มากนัก ตลาดน่าจะ balancing อยู่เหนือ Initial Support และ upp er part ของ balance area
  ความพยายาม breakout ยังไม่น่าที่จะประสบความสำเร็จ นั่นหมายความว่าก็จะไม่มีสถานการณ์ fail breakout เช่นกัน
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม