ทองคำ ยังคง balancing อยู่กลาง balance area 17 วันและมี range ค่อนข้างแคบ ในขณะที่ US30 sellers active ที่บริเวณ 3 day balance area high

Economic Calendar:

 • 🇬🇧 Halifax House Price Index YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.6%

 • 🇬🇧 Halifax House Price Index MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.8%

 • 🇺🇸 Fed Jefferson Speech (เวลา 19:30GMT+7). Fed Jefferson Speech

 • 🇺🇸 IBD/TIPP Economic Optimism (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 48.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 47.4

 • 🇺🇸 Fed Williams Speech (เวลา 23:05GMT+7). Fed Williams Speech

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
  Previous Day: ราคา balancing อยู่กลาง balance area 18 วัน และมี range แคบมาก ๆ เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะกับการเทรด

  Today: market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึง support/resistance ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
  คาดการณ์ว่าราคาน่าจะ balancing อยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial Resistance
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 53.400
  - Minimum: 15.000
  - Average: 30.817

Forex:

 • EUR/USD
  Previous Day: ราคาเทรดอยู่ใน balance area โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลาง balance area จะเป็นพื้่นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูง good trade location ที่ aggressive ที่สุดเวลาที่ตลาดเทรดอยู่ใน balance area คือ value area high/low ซึ่ง sellers active ที่นี่สำหรับ Euro

  Today: market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง ตลาดยังคงเทรดอยู่กลาง balance area โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
  <--Balance Rules Apply!-->
  กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  Directional Bias/Control
  - Short-term = IN BALANCE
  - Medium-term = IMU
  - Bigger Picture = IN BALANCE
  10 Days Range Analysis
  - Maximum: 128.7
  - Minimum: 53.4
  - Average: 85.8

 • GBP/USD
  Previous Day: GBP play out ออกมาตามคาดการณ์ เมื่อราคาขึ้นไปถึง mojor resistance ปรากฏว่าเราเห็น sellers กลับเข้ามา active ตอน first test และราคาลงมาสู่ Initial Support