โดยระบุว่า ปัญหาขาดแคลนพลังงานและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างมากนั้น ได้เพิ่งแรงกดดันให้เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง


ทั้งนี้ ภาวะขาดแคลนพลังงานที่เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลออกมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม, ปัญหาติดขัดด้านอุปทาน และราคาสินค้าที่สูงขึ้น ได้กดดันให้บรรดาโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศจีนต้องปรับลดการผลิต และทำให้มณฑลหลายแห่งของจีนเผชิญกับความยากลำบากในการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้อยู่อาศัย

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น