BofA ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จริงของจีนในปี 2564 ลงเหลือ 7.7% จากเดิม 8.0% และปรับลดคาดการณ์ GDP ของปี 2565 ลงเหลือ 4.0% จากเดิม 5.3% เนื่องจากผลกระทบจากการผ่อนคลายนโยบาย


นอกจากนี้ BofA ยังคาดการณ์ด้วยว่าการเติบโตจะทรงตัวในปี 2566 โดยจะเติบโต 5.3% ปรับลดเล็กน้อยจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 5.8%


การปรับลดคาดการณ์เติบโตดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลที่เปิดเผยในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า การขาดแคลนพลังงานส่งผลให้กำลังผลิตของโรงงานในจีนย้อนกลับไปสู่ระดับของต้นปี 2563 และปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ฉุดการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3


อนึ่ง เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากการมาตรการรับมือที่เข้มงวดในการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา, ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน และปัญหาหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น