โดยระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ "ปรับตัวลงเล็กน้อย" สู่การขยายตัวในระดับปานกลางในช่วงต้นเดือนก.ค.จนถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา


"การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตต่างๆ ส่วนใหญ่ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน, การเดินทาง และการท่องเที่ยว ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ชะลอการขยายตัว หรือมีกิจกรรมที่ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากภาวะติดขัดด้านอุปทานและการขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่อุปสงค์ก็อ่อนแอลงด้วย" เฟดระบุ

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น