ทองคำเหมือนกับ Euro คือ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เหนือ breakout area ในขณะที่ US30 balancing อยู่เหนือ breakout area เช่นกัน รอตัวเลข CPI

Economic Calendar:

No Major Econ Reports (All-day GMT+7). No Major Econ Reports

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
 • Previous Day: ทองคำ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เหนือ 3 day balance breakout area น่าจะเป็นเพราะรอตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ
 • Today: น่าจะเป็นอีกวันที่ตลาดคงจะ balancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเพื่อรอตัวเลข CPI สหรัฐฯ ในแง่ market context ยังเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ buyers ยัง control market ได้อยู่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 3 day balance breakout area

Gold price 11 Jan 2023

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: OTFU
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: OTFU
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 38.50
 • - Minimum: 11.99
 • - Average: 22.07

Forex:

 • EUR/USD
 • Previous Day: Euro balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เหนือ 6 day balance breakout area น่าจะเป็นเพราะรอตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ
 • Today: น่าจะเป็นอีกวันที่ตลาดคงจะ balancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเพื่อรอตัวเลข CPI สหรัฐฯ ในแง่ market context ยังเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ buyers ยัง control market ได้อยู่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 6 day balance breakout area

Forex EUR/USD 11 Jan 2023

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: OTFU
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 166.1
 • - Minimum: 47.7
 • - Average: 101.3

 

 • GBP/USD
 • Previous Day: GBP balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ภายใน range ของวันก่อนหน้า น่าจะเป็นเพราะรอตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ
 • Today: market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ และน่าจะเป็นอีกวันที่ตลาดคงจะ balancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบเพื่อรอตัวเลข CPI สหรัฐฯ
 • โดยตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support = buyers are in control ใน short-term
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex GBP/USD 11 Jan 2023

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 258.4
 • - Minimum: 72.1
 • - Average: 129.3

 

Indices:

 • US30
 • Previous Day: Dow Jones (US30) balancing อยู่เหนือ 15 day balance breakout area
 • Today: เราปรับ balance area ล่าสุดมาอยู่ที่ 2 วัน base on market context ล่าสุด ซึ่งคาดการณ์ว่าวันนี้ราคาน่าจะ balancing อยู่ในกรอบของ 2 วันนี้ต่อไปเพื่อรอข่าวในวันพฤหัส และถึงแม้ว่าราคาจะ breakout หรือ breakdown ก็น่าจะยังไปไม่ไกลมากนัก ไม่ว่าด้านล่างหรือด้านบน
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

US30 market update 11 Jan 2023

 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: OTFU
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 820.30
 • - Minimum: 380.80
 • - Average: 505.86

 

Direction Bias & Key Reference Areas

Forex market update 11 Jan 2023

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น