นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของเอเวอร์แกรนด์เปิดเผยกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า พวกเขายังไม่ได้รับดอกเบี้ย 9.5% ของหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 และดอกเบี้ย 10% ของหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 ณ เวลา 17.00 น.ตามเวลาฮ่องกงเมื่อวานนี้


โดยเมื่อนับรวมอัตราดอกเบี้ย 10.5% ของหุ้นกู้ชุดที่ 3 ที่มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 แล้ว อัตราดอกเบี้ยรวมที่เอเวอร์แกรนด์จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้มีมูลค่าสูงถึง 148 ล้านดอลลาร์


อย่างไรก็ดี เอเวอร์แกรนด์มีเวลาอีก 30 วันหลังวันครบกำหนดชำระเพื่อหาทางจ่ายหนี้ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะถูกประกาศว่าบริษัทผิดนัดชำระหนี้


สถานะทางการเงินของเอเวอร์แกรนด์เริ่มสั่นคลอน หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการควบคุมภาวะร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสกัดการก่อหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ในภาคดังกล่าว โดยภาคอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเสาหลักสำคัญในการขยายตัวของจีน และมีสัดส่วนผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงเกือบ 30% ซึ่งการล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์จะส่งผลกระทบลุกลามไปยังบริษัทอื่นๆ ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และสร้างความเสี่ยงต่อระบบธนาคารของจีน

 

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น