สำหรับตัวที่ breakout ออกจาก balance area ได้เช่น GBP และ Dow Jones (US30) นั้น เมื่อผู้เล่นหลักกลับเข้าตลาด เราน่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่า การ breakout นั้นจะยังคงมีผลอยู่หรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วจะกลายเป็น fail breakout

Economic Calendar:

 • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 21:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
 • 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 00:00GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

 • Gold
 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 25.97
 • - Minimum: 9.37
 • - Average: 18.00

 • หลังจากวันหยุดยาว Thanksgiving สัปดาห์นี้ผู้เล่นหลัก (professional traders และ traders สถาบัน) น่าจะกลับมาประจำการตามปกติแล้ว เพราะฉะนั้น range ที่เคยแคบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาถึงสัปดาห์นี้ range น่าจะกลับมาปกติแล้ว
 • ทองคำยังติดอยู่ใน 6 day balance area และขณะที่ก็กำลังเทรดอยู่ที่กลาง balance area พอดี บวกกับ Daily, Weekly และ Monthly เป็น balance ทั้งหมด เพราะฉะนั้นราคาสามารถ move up ก็ได้ move down ก็ได้ ดังนั้นการเทรดจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าลืมว่า balance area high/low คือที่ที่ควรจะเป็น good trade location ในสถานการณ์เช่นนี้
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

 • EUR/USD
 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: IN BALANCE
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 286.2
 • - Minimum: 66.9
 • - Average: 110.1

 • หลังจากวันหยุดยาว Thanksgiving สัปดาห์นี้ผู้เล่นหลัก (professional traders และ traders สถาบัน) น่าจะกลับมาประจำการตามปกติแล้ว เพราะฉะนั้น range ที่เคยแคบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาถึงสัปดาห์นี้ range น่าจะกลับมาปกติแล้ว
 • Euro ยังติดอยู่ใน 10 day balance area และขณะที่เทรออยู่ตรงกลาง balance area พอดีเป๊ะ บวกกับ Daily, Weekly และ Monthly เป็น balance ทั้งหมด เพราะฉะนั้นราคาสามารถ move up ก็ได้ move down ก็ได้ ดังนั้นการเทรดจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าลืมว่า balance area high/low คือ good trade location ในสถานการณ์เช่นนี้
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม


 • GBP/USD
 • Directional Bias/Control
 • - Daily: IN BALANCE
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: IN BALANCE
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 288.3
 • - Minimum: 69.6
 • - Average: 140.3

 • หลังจากวันหยุดยาว Thanksgiving สัปดาห์นี้ผู้เล่นหลัก (professional traders และ traders สถาบัน) น่าจะกลับมาประจำการตามปกติแล้ว เพราะฉะนั้น range ที่เคยแคบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาถึงสัปดาห์นี้ range น่าจะกลับมาปกติแล้ว
 • คำถามสำคัญสำหรับ GBP คือ ราคาจะ hold อยู่เหนือ 2 day balance area low (Initial Support) ได้หรือไม่
 • ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support ได้ยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ ซึ่งก็น่าจะทำให้อย่างน้อยที่สุด GBP ก็จะยัง balance อยู่ในกรอบ 2 วันล่าสุดได้
 • แต่ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะเป็น warning sign สำหรับ buyers เพราะนั่นจะมี effect 2 ต่อ 1. เราจะมี 2 day balance breakdown pattern และ 2. เราจะมี fail breakout pattern จาก 8 day balance area ตามมาด้วย ซึ่งน่าจะทำให้ราคา expand range ลงด้านล่างได้มากพอสมควร
 • <--Balance Rules Apply!-->
 • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
 • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
 • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
 • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
 • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
 • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

 • US30
 • Directional Bias/Control
 • - Daily: OTU
 • - Weekly: OTFU
 • - Month: OTFU
 • 10 Day Range Analysis
 • - Maximum: 1281.86
 • - Minimum: 259.75
 • - Average: 522.47