โดยอยู่ในระหว่างการกำหนดเกณฑ์คัดกรองการลงทุนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และพยายามป้องกันไม่ให้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เพื่อคุกคามความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน


เอกสารซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับการประชุมสภาการค้าและเทคโนโลยีสหรัฐ-สหภาพยุโรปในวันที่ 29 กันยายนระบุว่า ประเทศต่าง ๆ จะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการบังคับใช้แรงงานและสนับสนุนการแข่งขันในระดับสากล ในขณะเดียวกัน อังกฤษกำลังพิจารณาการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น