ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวราว 5.2% และเป็นการขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ 3 ไตรมาส โดยเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนพลังงาน, ภาวะติดขัดด้านอุปทาน, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการที่รัฐบาลควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์


ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.ขยายตัวเพียง 3.1% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.5%


อย่างไรก็ดี ยอดค้าปลีกเดือนก.ย.ของจีนขยายตัว 4.4% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 3.3%

ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากกิจกรรมในภาคการผลิตชะลอตัวลง ประกอบกับการอุปโภคบริโภคที่อ่อนแรงลง และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงเนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด

 

อ้างอิง Infoquest

#INFINOXก้าวแรกแห่งการลงทุนอย่างมืออาชีพ

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง


*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น